W wybranym przez Ciebie sposobie pracy raportowania każdej wykonywanej operacji, zlecenie produkcji polega na doprowadzeniu do utworzenia zadań operacyjnych. To nad nimi będziemy pracować, tworząc plan. Żeby zadania operacyjne powstały, konieczne jest wprowadzenie zleceń produkcyjnych.

Istnieje kilka sposobów na dodanie zlecenia produkcyjnego do qcadoo. Przeczytasz o nich tutaj: Dodanie zlecenia produkcyjnego. Tutaj omówiona zostanie ścieżka podstawowa, polegająca na dodaniu ręcznym z poziomu listy planowanych zleceń.

Dodajmy zatem pierwsze zlecenie produkcyjne.

Wejdź w Planowanie > Planowanie zleceń i kliknij przycisk dodawania. W uruchomionym oknie zacznij od podania Produktu. Spowoduje to ustawienie nazwy zlecenia, technologii oraz linii produkcyjnej (jeśli w technologii zdefiniowana była linia domyślna, bądź linia ustawiona była w parametrach) i działu. Teraz podaj Ilość (pole: Plan. ilość prod.) i zapisz.

Zlecenie produkcyjne
Zlecenie produkcyjne

Zlecenie dodane. Jednak aby było ono gotowe do przekazania na produkcję, do każdej operacji zlecenia musi powstać zadanie operacyjne. Możesz to zrobić samodzielnie, albo przez automatyczne generowanie przy akceptacji zlecenia. O wszelkich metodach poczytasz w tym rozdziale dokumentacji: Zadania operacyjne. Ale nie musisz. qcadoo MES posiada algorytmy planowania, które utworzą zadania, wyznaczą miejsce i daty realizacji. Zachęcam do ich wykorzystywania. W jaki sposób? Przejdź do kolejnej strony instrukcji.Krok 10/13: Zaplanuj produkcję