Po lekturze tej strony będziesz wiedzieć jak wygląda praca w qcadoo od momentu złożenia zamówienia przez klienta, przez rozpisanie produkcji, przekazanie zadań pracownikom, po zaraportowanie wykonanych wyrobów.

Opis dotyczy podstawowej ścieżki. Pamiętaj, że możliwości qcadoo są zdecydowanie większe.

Zaczynamy?

Klient Modna Helena składa zamówienie - chce, aby Twoja firma wyprodukowała dla niego 10 sukienek waniliowych i 20 sukienek w kolorze butelkowej zieleni. Potrzebuje tych produktów do końca czerwca 2019. Ale oczywiście - im szybciej otrzyma tym lepiej. Są to typowe produkty dla Twojej firmy - masz już stworzone dla nich technologie.

Wprowadź zamówienie sprzedaży - czyli odpowiednik zamówienia sprzedaży. Będziesz dzięki temu wiedział kiedy wpłynęło zamówienie, kto zamówił, jaki jest termin ostateczny i co najważniejsze - co zostało zamówione.

Wprowadzanie nagłówkowych danych zamówienia sprzedaży
Wprowadzanie nagłówkowych danych zamówienia sprzedaży
Wprowadzanie produktów zamówienia sprzedaży
Wprowadzanie produktów zamówienia sprzedaży

OK - zamówienie jest. Teraz trzeba przekazać zlecenia na produkcję. Przyjmujemy w qcadoo założenie, że w jednym zleceniu produkcyjnym wytwarzamy jeden wyrób. Modna Helena zamówiła dwa produkty - zatem utworzone muszą być dwa zlecenia produkcyjne. Aby było szybciej skorzystaj z funkcji Utwórz wiele zleceń produkcyjnych. Zaznaczy wszystkie zamówione produkty i kliknij przycisk Przycisk Zapisz Utwórz wiele zleceń produkcyjncyh. W efekcie utworzymy dla Ciebie dwa zlecenia produkcyjne. Dane zostaną przeniesione z zamówienia sprzedaży. Do tego namierzymy dane domyślne (jak linia produkcyjna - z technologii lub parametrów) i też je wprowadzimy.

Zlecenia produkcyjne, które powstały będą podpięte pod zamówienie sprzedaży - możesz je w każdej chwili podejrzeć i ustalić co się z nimi aktualnie dzieje.

Powiązane z zamówieniem sprzedaży zlecenia produkcyjne
Powiązane z zamówieniem sprzedaży zlecenia produkcyjne

Samo zlecenie produkcyjne wygląda tak:

Utworzone zlecenie produkcyjne
Utworzone zlecenie produkcyjne

Czyli już wiadomo, że będziecie produkować - co, w jakiej technologii, dla kogo i w jakiej ilości. Nie wiesz jeszcze natomiast kiedy zlecenie będzie realizowane. Na szczęście tworząc technologię określiłeś normy czasowe, zatem wiadomo ile powinny zająć operacje do wykonania:

Normy czasowe operacji technologii
Normy czasowe operacji technologii

Funkcja czasochłonności pozwoli na przeliczenie czasu trwania zlecenia. Najszybciej będzie wywołać ją na wykresie Gantta przesuwając zlecenie z bufora na linię - od razu wskażesz dzięki temu moment rozpoczęcia zlecenia, a my wyliczymy czas trwania i ustalimy datę zakończenia.

Umiejscowienie zlecenia w czasie na wykresie Gantta
Umiejscowienie zlecenia w czasie na wykresie Gantta

Dzięki ułożeniu kafelków zleceń w kalendarzu wyznaczyłeś daty realizacji:

Daty rozpoczęcia i zakończenia zleceń
Daty rozpoczęcia i zakończenia zleceń

Wygląda na to, że zlecenia są już kompletne. Pora zmienić status na zaakceptowany - będzie to znak dla Ciebie i pracowników, że dane są już dopięte na ostatni guzik. I że niemal na pewno odbędzie się produkcja.

Upewnij się czy posiadasz niezbędne do produkcji surowce. W zleceniu wejdź w Dostępność surowców:

Analiza dostępności surowców do zlecenia
Analiza dostępności surowców do zlecenia

Dostępność pełna - czyli masz z czego produkować. Zatem - do dzieła. Rozpocznij zlecenia i zaczynaj produkcję. Skąd pracownicy mają wiedzieć co jest do wykonania? Najłatwiej (i bez krążących po działach papierach) z terminala. Pracownik po zalogowaniu zobaczy w liście zleceń co jest zaplanowane do realizacji na dany dzień i daną zmianę. Po wybraniu zlecenia będzie mógł wprowadzić jaką ilość wyprodukował.

Analiza dostępności surowców do zlecenia
Analiza dostępności surowców do zlecenia

Na tej podstawie możemy wyliczyć jakie surowce powinien do produkcji użyć. Jeśli produkcja wymagała zużycia innej ilości produktów niż ta określona w normach - pracownik może je w terminalu zmienić.

Rejestracja produkcji przy użyciu terminala
Rejestracja produkcji przy użyciu terminala

Efektem potwierdzenia będzie utworzenie rekordu rejestracji - wiesz już kto wyprodukował, w jakiej ilości, kiedy, na rzecz jakiego zlecenia i kontrahenta. Wiesz też jakie produkty zostały zużyte i w jakich ilościach.

Lista utworzonych meldunków z produkcji
Lista utworzonych meldunków z produkcji
Produkty uczestniczące w produkcji
Produkty uczestniczące w produkcji

Zaakceptuj rekordy rejestracji, aby wywołać skutki magazynowe. Co się wydarzyło?

Dokumenty utworzone przy akceptacji rekordu rejestracji
Dokumenty utworzone przy akceptacji rekordu rejestracji
  • w zleceniu produkcyjnym została zapisana ilość wyprodukowana, wyliczona ilość pozostała do produkcji oraz ustalony procent wykonania
Informacja o ilości wykonanej w liście zleceń
Informacja o ilości wykonanej w liście zleceń
  • w zamówieniu sprzedaży ustalona została ilość wykonana i wyliczona ilość, którą jeszcze trzeba wyprodukować
Informacja o ilości wykonanej w zamówieniu sprzedaży
Informacja o ilości wykonanej w zamówieniu sprzedaży
Informacja o ilości wykonanej w widoku pozycji zamówienia sprzedaży
Informacja o ilości wykonanej w w widoku pozycji zamówienia sprzedaży

Gotowe! Sukienka waniliowa dla Modnej Heleny wyprodukowana. Wysyłasz czy czekasz aż skończą się prace na rzecz całego zamówienia? Ta decyzja należy do Ciebie - w niej już Ci nie pomożemy.