Qcadoo daje możliwość zaawansowanego pogrupowania zleceń produkcyjnych. Zlecenie nadrzędne możemy stworzyć na jeden bądź kilka konkretnych produktów. Są to zlecenia wysokiego poziomu, które muszą być zrealizowane przy pomocy wielu zleceń produkcyjnych. Zlecenia nadrzędne często reprezentują faktyczne zlecenia na wiele produktów otrzymane od klientów.

Dodanie nowego zlecenia nadrzędnego

PLANOWANIE > Zlecenia nadrzędne Przycisk Dodaj Nowy Dodaj nowy

 1. W zakładce “Główna” możesz zmienić “Numer” zlecenia, który nadawany jest automatycznie.

 2. Opcjonalnie możesz również podać jego “Nazwę”, “Opis”, a także przyporządkować “Kontrahenta” i określić “Datę rozpoczęcia”, “Datę zakończenia” oraz “Termin ostateczny”.

  Jeżeli określisz “Termin ostateczny” to wówczas termin w każdym zleceniu produkcyjnym wchodzącym w skład tego zlecenia nadrzędnego będzie musiał być taki sam.
  Formularz dodawania produktu do zlecenia nadrzędnego
  Formularz dodawania produktu do zlecenia nadrzędnego
 1. Po uzupełnieniu tych danych wybierz Przycisk Zapisz Zapisz, aby utrwalić podane do tej pory dane.

 2. Następnie przejdź do kolejnej zakładki. - “Produkty wyj.”, w której określisz jakie produkty i w jakiej ilości będziesz produkować w tym zleceniu.

 3. Dodaj jeden lub wiele produktów do zlecenia, klikając Przycisk Dodaj Nowy Nowy.

 4. W formularzu dodawania produktu do zlecenia nadrzędnego podaj “Produkt”, “Technologię” (podpowiadana jest technologia domyślna) oraz “Ilość nadrz.” czyli lość, która ma zostać wyprodukowana w ramach zlecenia.

  “Ilość zlec.” to ilość zlecona czyli taka, na którą są już utworzone zlecenia produkcyjne na dany produkt, “Poz. do wyprod.” to ilość, która pozostała do wyprodukowania, a “Ilość wykon.” to ilość produktu, którą już wyprodukowano w ramach tego zlecenia.

Utworzyłeś zlecenie nadrzędne. Teraz pozostaje jeszcze dodanie do niego zlecenia/zleceń produkcyjnych, przy pomocy których zrealizujesz zamówienie. Możesz dodać zlecenia, które już wcześniej założyłeś lub utworzyć całkiem nowe.

Sposoby dodawania zleceń produkcyjnych do nadrzędnego

Zlecenie produkcyjne możesz dodać do nadrzędnego na kilka sposobów:

 1. Tworząc nowe zlecenie produkcyjne z poziomu nadrzędnego

  W tym celu wejdź do zakładki “Produkty wyj.”, zaznacz jeden produkt na liście produktów i kliknij Przycisk Generuj Utwórz zlecenie produkcyjne.

  Dla zaznaczonego produktu powstanie zlecenie produkcyjne na ilość pozostałą do zlecenia czyli “Ilość nadrz.” - “Ilość zlec.”.
  Dla jednej pozycji zlecenia nadrzędnego może istnieć wiele zleceń produkcyjnych.”.
 2. Przez utworzenie wielu zleceń produkcyjnych z poziomu nadrzędnego

  Więcej o tej metodzie dowiesz się w kolejnym podrozdziale.

 3. Tworząc grupę zleceń, w której później zostaną wygenerowane zlecenia produkcyjne

  Zaznacz wiele produktów i wybierz Przycisk Generuj Generuj grupę zleceń. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest to, aby zaznaczone produkty należały do tego samego asorymentu i były produkowane na tej samej linii.

Zlecenia produkcyjne wygenerowane z poziomu grupy zleceń
Zlecenia produkcyjne wygenerowane z poziomu grupy zleceń
 1. Dodając istniejące zlecenie produkcyjne

  Przejdź do zakładki “Zlecenia” i dodaj zlecenia, klikając Przycisk Dodaj Nowy Dodaj istniejący.

 2. Z poziomu zlecenia produkcyjnego

  PLANOWANIE > Zlecenia produkcyjne Wybierz interesujące Cię zlecenie i wejdź w jego szczegóły. Przejdź do zakładki “Zlec. nadrzędne” i w polu “Zlecenie nadrzędne” wybierz zlecenie nadrzędne, z którym chcesz je powiązać.

Utworzenie wielu zleceń produkcyjnych z poziomu zlecenia nadrzędnego

Z poziomu zlecenia nadrzędnego można utworzyć wiele zleceń produkcyjnych za pomocą jednego kliknięcia. W tym celu zaznacz wiele produktów na liście produktów i wybierz Przycisk Generuj Utwórz wiele zleceń produkcyjnych.

Dla każdego zaznaczonego produktu powstanie zlecenie produkcyjne na ilość pozostałą do zlecenia. Mało tego, jeśli chcesz, mogą powstać jeszcze zlecenia na komponenty a także dla każdego utworzonego zlecenia może zostać wyliczony plan produkcji na zmiany. Jedyne co musisz zrobić to włączyć odpowiednie parametry w ADMINISTRACJA > Parametry w zakładce Zlec. na komponenty.

Parametry dotyczące tworzenia wielu zleceń produkcyjnych z poziomu zlecenia nadrzędnego
Parametry dotyczące tworzenia wielu zleceń produkcyjnych z poziomu zlecenia nadrzędnego

Jeżeli chcesz, aby przy tworzeniu wielu zleceń generowały się zlecenia na komponenty, zaznacz parametr “Automatycznie generuj zlecenia na komponenty”, a potem określ sposób w jaki ma się to dziać:

 • przez funkcję generowania zleceń na komponenty z poziomu pokrycia - wówczas zaznacz parametr “Zlecenia na komponenty generowane przez pokrycie zapotrzebowania”,

 • przez funkcję generowania zleceń na komponenty z poziomu zlecenia produkcyjnego czyli bez sprawdzania aktualnych stanów magazynowych komponentów - wtedy nie zaznaczaj tego parametru.

Funkcja daje też możliwość analizy obecnego stanu magazynowego zamówionych produktów - jeśli coś znajduje się na magazynie, to nie zostanie utworzone zlecenie produkcyjne (albo zostanie utworzone na mniejszą ilość), tylko program zaproponuje pobranie z magazynu. Jeśli chcesz włączyć takie działanie, zaznacz parametr Realizacja ze stanu magazynowego i podaj magazyny, na których stan ma byc sprawdzany w parametrach zleceń.

Jeśli program uzna, że jest wystarczający stan aby zrealizować zamówienie bezpośrednio z magazynu, to uzupełni w pozycji zlecenia nadrzędnego ilość pobraną z magazynu.

Jeśli czasami produkty zamawiane przez klientów są dla nich specjalnie przerabiane (nie jest to produkt standardowy, ale np, z dodatkowym grawerem, czy odpowiednio zapakowany) i nie możesz pobrać gotowych produktów z magazynu, tylko zawsze musisz zlecić produkcję, to:

 • zostaw informacje o tym jak produkt ma być zmieniony w polu Uwagi w pozycji zlecenia nadrzędnego
 • zaznacz parametr Zawsze zlecaj pozycje z personalizacją w parametrach zleceń

Dodatkowo warto zaznaczyć parametr Kopiuj uwagi z pozycji zlecenia nadrzędnego - wówczas wprowadzone szczegóły trafią do zlecenia produkcyjnego i pracownik będzie mógł się z nimi zapoznać w terminalu czy na karcie pracy.

Statusy zleceń nadrzędnych

Statusy zlecenia nadrzędnego
Statusy zlecenia nadrzędnego

Zlecenie nadrzędne może przyjmować następujące statusy:

 • nowe - zlecenie nadrzędne otrzymuje ten status po dodaniu. Pozostaje w nim dopóki nie zostanie powiązane ze zleceniem produkcyjnym,

 • w realizacji - nowemu zleceniu nadrzędnemu zostaje nadany ten status, gdy zostanie powiązane z choć jednym zleceniem produkcyjnym. Usunięcie powiązania z ostatnim zleceniem produkcyjnym w zleceniu o statusie W realizacji ustawia status na Nowe,

 • zakończone - ten status może zostać nadany na dwa sposoby: ręcznie lub automatycznie. Ręcznie czyli przez użytkownika w każdej chwili (zarówno dla zlecenia w statusie Nowe jak i W realizacji) przez wybranie Przycisk Zakończ Zakończ. Automatycznie, gdy w każdej pozycji zlecenia nadrzędnego “Ilość nadrz.” <= “Ilość wykon.” czyli kiedy zostały wyprodukowane wszystkie produkty ze zlecenia nadrzędnego,

 • odrzucone - tylko zlecenie o statusie Nowe może dostać ten status. Jest on nadawany ręcznie przez kliknięcie Przycisk Odrzuć Odrzuć.