Zdajemy sobie sprawę, że czasami to co zostało zaewidencjonowane poprzez dokumenty, musi zostać poprawione. A to pracownik się pomylił. A to dostawca przysłał korektę dokumentu. A to przenosimy produkt w inne miejsce składowania. Przyczyn może być naprawdę wiele. Tego typu zmiany mogą być nanoszone w qcadoo wprost w zasobie.

Korygowanie zasobu
Korygowanie zasobu

Aby wprowdzić korektę wejdź w Magazyn > Zasoby, znajdź interesujący Cię wiersz i kliknij w niego, wchodząc w szczegóły. Co możesz zmienić?

  • miejsce składowania
  • ilość i ilość dodatkową - zmiana jednej, przeliczy drugą
  • cena
  • partia
  • data ważności
  • przelicznik
  • numer palety
  • typ palety

Efekty zmian będą zachowane w liście korekt (Magazyn > Korekty). Co istotne - będą tutaj nawet wówczas, gdy zasoby zostaną już wyzerowane.

Korekty zasobów
Korekty zasobów

W tabeli zobaczysz jaka dana została zmieniona. A także jakie były poprzednie i nowo ustawione wartości. Dowiesz się także kto i kiedy wprowadził zmiany.

Jeśli dany zasób jest już rozchodowany, to korekta zasobu nie zmieni danych ustawionych w dokumencie