Zdajemy sobie sprawę, że czasami to co zostało zaewidencjonowane poprzez dokumenty, musi zostać poprawione. A to pracownik się pomylił. A to dostawca przysłał korektę dokumentu. A to przenosimy produkt w inne miejsce składowania. Przyczyn może być naprawdę wiele. Tego typu zmiany mogą być nanoszone w qcadoo wprost w zasobie.

Korygowanie zasobu
Korygowanie zasobu

Aby wprowdzić korektę wejdź w Magazyn > Zasoby, znajdź interesujący Cię wiersz i kliknij w niego, wchodząc w szczegóły. Co możesz zmienić?

Atrybuty zasobu widoczne są w osobnej zakładce:

Atrybuty zasobu
Atrybuty zasobu
Dodanie nowego atrybutu zasobu
Dodanie nowego atrybutu zasobu

Aby dodatkowo opisać zasób, kliknij w zakładce Atrybuty przycisk Przycisk Dodaj nowy Nowy, wskaż atrybut (widoczne są tylko te, które zostały określone jako atrybut zasobu) i określ wartość. Jeśli typ atrybutu to wyliczeniowy - wybierz ją z listy. Jeśli typ ciągły - wprowadź wartość ręcznie. Pamiętaj, że jeśli rodzaj atrybutu to ‘liczbowy’, to pozwolimy na wpisanie tylko wartości liczbowej, z maksymalną ilością miejsc po przecinku taką, jaką określa precyzja.

Dany atrybut może być do zasobu przypisany wielokrotnie, ale każdorazowo musi być wprowadzona jego inna wartość.

Efekty zmian będą zachowane w liście korekt (Magazyn > Korekty). Co istotne - będą tutaj nawet wówczas, gdy zasoby zostaną już wyzerowane.

Korekty zasobów
Korekty zasobów

W tabeli zobaczysz jaka dana została zmieniona. A także jakie były poprzednie i nowo ustawione wartości. Dowiesz się także kto i kiedy wprowadził zmiany.

Jeśli dany zasób jest już rozchodowany, to korekta zasobu nie zmieni danych ustawionych w dokumencie