Wolumeny sprzedaży to informacja o tym jaką ilość dziennie danego produktu sprzedajesz, jaki jest jego stan magazynowy oraz na ile dni ten stan wystarczy. Z tego miejsca możesz w prosty sposób określić również optymalny stan magazynowy oraz tworzyć zlecenia produkcyjne wyrównujące braki.

Aby dodać nowy wolumen sprzedaży wejdź w Magazyn > wolumen sprzedaży

Lista wolumenów
Lista wolumenów

Dodawanie wolumenu sprzedaży

Z poziomu listy wolumenów kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy

Określ:

  1. Produkt
  2. Dzienny wolumen sprzedaży
  3. Optymalny stan magazynowy - dana opcjonalna, potrzebna do stworzenia zlecenia produkcyjnego oraz określenia w nim ilości wyrównującej aktualnego stanu magazynowego zasobu do określonego stanu optymalnego

Po podaniu wymaganych danych uzupełnione zostaną pola:

  1. Aktualny stan magazynowy - pole nieaktywne, zawierające stany magazynowe wybranego produktu z wszystkich dostepnych magazynów
  2. Zapas na - pole nieaktywne, zawierające informację na ile dni istnieje zapas zasobu. Wartość wyliczana na podstawie aktualnego stanu magazynowego oraz dziennego woluminu sprzedaży
Edycja wolumenu
Edycja wolumenu

Z poziomu szczegółów wolumenu sprzedaży możesz dodać również zlecenie produkcyjne. Po kliknięciu w Przycisk Dodaj nowe zlecenie produkcyjne sprawdzimy czy aktualny stan magazynowy jest mniejszy niż podana optymalna ilość zasobu. Jeśli tak - stworzymy zlecenie produkcyjne, które wyrówna tę różnicę.

Jeśli technologia produktu ma zdefiniowaną minimalną opłacalną ilość, to sprawdzamy, czy wyliczona ilość jest od niej większa. Jeśli nie - podpowiemy minimalną ilość z technologii

Dodawanie wielu wolumenów sprzedaży

Wolumeny sprzedaży nie muszą być tworzone pojedynczo - wystarczy, że klikniesz Dodaj wiele wolumenów

Dodaj wiele wolumenów
Dodaj wiele wolumenów

Wybierz produkty, dzienny wolumen sprzedaży oraz opcjonalnie optymalny stan magazynowy. Następnie kliknij Dodaj wolumeny , a my stworzymy wolumeny sprzedaży podanych produktów.

Wszystkie wolumeny sprzedaży produktu utworzone zbiorczo mają taki sam dzienny wolumen i optymalny stan magazynowy