Zapotrzebowanie na narzędzia to lista narzędzi potrzebnych do zrealizowania zlecenia produkcyjnego. Ilość narzędzi potrzebnych do realizacji zlecenia wyliczana jest na podstawie przypisanych narzędzi do operacji drzewa technologii.

Jak wygenerować zapotrzebowanie na narzędzia?

Przechodzimy do: Utrzymanie ruchu » Zapotrzebowanie na narzędzia »  Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy.

Formularz zapotrzebowania materiałowego
Formularz zapotrzebowania na narzędzia

Podać możesz nazwę tworzonego raportu, aczkolwiek jest ona opcjonalna. Jedyne co potrzebujemy do wygenerowania analizy zapotrzebowania na narzędzia, są zlecenia.

Zapisz zapotrzebowanie przyciskiem Przycisk zapisz Zapisz., a następnie wprowadź interesujące Cię zlecenie produkcyjne, a my wyodrębnimy potrzebne narzędzia do jego realizacji. W tym celu naciśnij Przycisk Dodaj nowe Dodaj istniejący z prawej strony okna.

Wygeneruj zapotrzebowanie przyciskiem Generuj Generuj. Uzupełni się informacja kto i kiedy wygenerował zestawienie.

Raport możesz pobrać w formacie Przycisk PDF PDF.

Zapotrzebowanie na narzędzia z poziomu listy zleceń

Zapotrzebowanie na narzędzia możesz wygenerować szybciej, z poziomu listy zleceń produkcyjnych. W tym celu wejdź w Planowanie > Planowanie zleceń, zaznacz te zlecenia, dla których chcesz ustalić potrzebne narzędzia:

Lista planowanych zleceń
Lista planowanych zleceń

i kliknij przycisk Przycisk Zapotrzebowanie na narzędzia Zapotrzebowanie na narzędzia.