Parametry wykorzystywane podczas rejestracji produkcji z poziomu listy meldunków jak i z poziomu terminala.

Parametry rejestracji produkcji
Parametry rejestracji produkcji

Wiele z tych parametrów można zmienić na etapie technologii a nawet zlecenia produkcyjnego.

Parametry rejestracji produkcji w technologii
Parametry rejestracji produkcji w technologii

Oznacza to, że decyzję np. o sposobie rejestracji możesz podjąć inną dla różnych produkowanych wyrobów. Ale zawsze ustawienia z parametów będą traktowane jako domyślne i będą podpowiadane.

Co oznaczają poszczególne parametry:

 1. Sposób rejestracji meldunków - do wyboru: podstawowy, dla każdej operacji, zbiorczy. Szczegółowy opis rodzajów znajdzies tutaj i w podlinkowanych tam stronach. W skrócie wygląda to tak:
  • podstawowy sposób - ustaw, gdy nie interesuje Cię dokładne zbieranie danych z produkcji ani dokumenty magazynowe. Jedyne na czym Ci zależy to określenie ile zostało wyprodukowanych zleconych produktów. Rejestracja podstawowa to uzupełnienie ilości wprost w zleceniu
  • zbiorczy sposób - pracownicy raportują wykonanie do całego zlecenia. Oznacza to, że nie interesuje Cię jakie operacje kto wykonał. Interesuje Cię, że produkt finalny został wytworzony i zużyte zostały w procesie surowce
  • dla każdej operacji - Twoja technologia jest wielooperacyjna, a Ty chcesz, żeby każda z tych operacji została zaraportowana. Chcesz wiedzieć kto i kiedy wykonał każdą z operacji.
 1. Rejestrować produkty wejściowe - jeśli parametr będzie zaznaczony, to przy rejestracji produkcji będziesz miał możliwość wskazania jakie produkty i w jakich ilościach zostały zużyte

 2. Rejestrować produkty wyjściowe - jeśli parametr będzie zaznaczony, to podczas rejestracji produkcji będziesz mógł podać jakie produkty zostały wytworzone i w jakich ilościach

 3. Rejestrować czas produkcji - jeśli zaznaczysz parametr, w meldunku z produkcji będzie aktywna zakładka Czas pracy, w której będziesz mógł gromadzić informacje kto i ile czasu poświęcił na realizację zlecenia, a także jak długo pracowały maszyny

 4. Rejestrować pracę akordową - zaznaczenie parametru spowoduje uaktywnienie w rekordzie rejestracji zakładki Akord. Dzięki temu praca akordowa będzie mogła być zarejestrowana. Uwaga! akord można raportować tylko wykorzystując sposób rejestracji do każdej operacji

 5. Pozwól na tworzenie anomalii na akceptacji rekordu rejestracji - anomalia to niezaplanowana sytuacja, którą pracownicy napotkali podczas produkcji. Taka, z którą sami nie potrafią sobie poradzić. Np. pracownik zużył 10 szt. surowca (tyle znalazł na magazynie, to przerobił), ale podczas rejestracji okazuje się, że ewidencyjny stan magazynowy jest niższy i rejestracja nie może zostać zaakceptowana. Jeśli parametr będzie zaznaczony, to anomalia utworzy się podczas akceptacji rekordu rejestracji, do każdego produktu wejściowego, dla którego stan magazynowy jest niższy od wskazanej ilości zużytej

 6. Jedna zbiorcza rejestracja produkcji lub po jednej dla każdej operacji? - jeśli zaznaczysz parametr do dla danego zlecenia (przy rejestracji zbiorczej) lub operacji zlecenia (przy rejestracji do każdej operacji) pracownicy będą mogli wprowadzić tylko jeden rekord rejestracji

 7. Zezwól na zamknięcie zlecenia jeśli końcowy meldunek zwrotny został wygenerowany? - jeśli zaznaczysz parametr, to nie uda się zakończyć zlecenia, jeśli pracownicy nie wprowadzili jeszcze meldunku końcowego

 8. Ostatni meldunek zamyka automatycznie zlecenie? - zaznacz parametr jeśli chcesz aby zlecenia samodzielnie się zamykały w momencie akceptacji rekordu rejestracji oznaczonego jako końcowy

 9. Wyprodukowanie zleconej ilości przelicza automatycznie kolejne zaplanowane zlecenie - parametr ma znaczenie, gdy używasz planów produkcji na zmianę. Jeśli wyprodukowano co najmniej tyle ile zlecono do produkcji, to qcadoo spróbuje przesunąć w czasie kolejne zlecenie, tak by można było je zacząć już (albo: dopiero) teraz. Zlecenie zostanie przesunięte w czasie i zostanie przeliczony jego plan na zmianę

 10. Powiadamiaj o nie podaniu czasu pracy - jeśli chcesz aby pracownicy raportowali czas pracy, możesz zdecydować również, czy mamy pilnować aby na pewno uzupełnili. Zaznacz parametr, a akceptacja rekordu rejestracji nie powiedzie się jeśli czas pracy będzie nieokreślony

 11. Pozwalaj na wielokrotną rejestrację czasu tego samego pracownika - jeśli parametr nie będzie zaznaczony, to dany pracownik będzie mógł zadeklarować swój udział w zleceniu przez zarejestrowanie tylko jednego czasu pracy. Zatem jeśli podczas całej zmiany z rana poświęcił godzinę i póżniej pod koniec zmiany - dwie, to będzie musiał swoje trzy godziny wprowdzić jako zbiorczy zapis. Jeśli zaznaczysz parametr pracownik będzie mógł zarejestrować w danym meldunku dwa wpisy - z godziną i z dwiema godzinami

 12. Zużycie surowców na podstawie norm - zaznaczenie parametru sprawi, że po podaniu ilości wyprodukowanej przeliczymy ilość zużytą surowców, zgodnie z przyjętymi w technologiami normami ilościowymi. Co więcej - takie ustawienie sprawi, że w terminalu od razu ustawiona będzie zakładka z produktami wyjściowymi, co przyspieszy rejestrację

Jeśli do rejestracji produkcji będziesz używć terminala - zernij także w Administracja > Parametry > Terminal.