Funkcja ta służy do gromadzenia informacji zwrotnych zebranych na hali produkcyjnej, dających obraz postępów w realizacji zleceń (tzw. meldunki zwrotne).

W qcadoo rejestrowanie przebiegu produkcji odbywa się na jednym z trzech poziomów (szerszy opis w osobnych artykułach):

 • podstawowy - zbieramy dane o ilości pobranych i skonsumowanych produktów w zleceniu,
 • zbiorczy- rejestrujemy czas pracy (pracowników i maszyn) nad danym zleceniem oraz ilości produktów w tym czasie użytych,
 • dla każdej operacji - dokładniejszy od zbiorczego, czas pracy i ilości produktów rejestrowane są w ramach każdej operacji.

Jak rejestrować produkcję i wprowadzać meldunki zwrotne?

Aby wykonać rejestrację produkcji w qcadoo przy zakładaniu nowego zlecenia produkcyjnego (PLANOWANIE > Planowanie zleceń), w karcie Rejestracja produkcji należy wybrać interesujący nas sposób zbierania danych.

Sposoby rejestracji meldunków: Zbiorczy i Dla każdej operacji dają możliwość określenia czy (pole po lewej stronie):

 • rejestrujemy produkty wejściowe i wyjściowe
 • czy rejestrujemy czasy produkcji

Parametry te, według uznania, mogą być pominięte w formularzu rejestracji produkcji.

Parametry rejestracji produkcji
Parametry rejestracji produkcji

Parametry widoczne po prawej stronie:

 • Jeden meldunek zbiorczy lub jeden dla każdej operacji - jeśli zaznaczymy to pole: przy rejestracji produkcji w danym zleceniu możliwe będzie wprowadzenie JEDNEGO raportu zbiorczego lub po JEDNYM meldunku dla każdej operacji.
 • Pozwól na zamknięcie zlecenia tylko, jeśli został wprowadzony ostatni meldunek zwrotny - System będzie pilnował, by zlecenie produkcyjne nie zostało zamknięte bez ostatniego meldunku zwrotnego
 • Ostatni meldunek zamyka automatycznie zlecenie - Wprowadzenie ostatniego meldunku zwrotnego będzie jednoznacznie kończyło zlecenie produkcyjne.
Jeśli przy Rejestracji produkcji chcemy zawsze gromadzić te same dane, to w Administracji (pozycja menu) należy wybrać Parametry, a następnie zakładkę Rejestracja produkcji i zaznaczyć interesujące nas preferencje.

Aby wprowadzić meldunek zwrotny wybierz:

REJESTRACJA » Rejestracja produkcji » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

Rejestracja produkcji
Rejestracja produkcji
 1. W pierwszym kroku przy użyciu   wybieramy “Zlecenie produkcyjne”, które chcemy zarejestrować. Po wybraniu zlecenia, pole “Linia produkcyjna” wypełni się automatycznie.

 2. Następnie, jeżeli wybraliśmy sposób rejestracji meldunku “dla każdej operacji”, należy wybrać “Operację”. W przypadku rejestracji w sposób zbiorczy pole to pozostaje niewidoczne.

 3. Przycisk Zapisz Zapisz. Po zapisaniu danych uaktywnią nam się dane w następnej karcie Produkty we./wyj.

Rejestracja produkcji - produkty
Rejestracja produkcji - produkty
 1. Kolejno należy wypełnić dane dotyczące ilości zużytych materiałów (“Podana ilość”). Informacje te możemy wprowadzić ręcznie w oparciu o otrzymane z hali produkcyjnej karty pracy (meldunki zwrotne) lub skopiować ilości z planowanych Przycisk Kopiuj

 2. Ponownie zapisujemy dane Przycisk Zapisz Zapisz i przechodzimy do następnej zakładki Czas pracy , gdzie będziemy rejestrować czas pracy maszyn oraz pracowników.

Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich informacji możemy zaakceptować taki meldunek. Aby to zrobić wybieramy przycisk Przycisk Zapisz Akceptuj, wówczas nie możemy już wprowadzać żadnych zmian.

Jeżeli dany meldunek jest ostatnim meldunkiem wprowadzanym dla danej operacji bądź zlecenia, w zakładce “Główna” zaznaczamy “Końcowy”.

Jak zarejestrować wykorzystany zamiennik?

Informacja o tym, jakie surowce powinny być zużyte podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, płynie z technologii. Czasami jednak (z różnych przyczyn - a to braki na magazynie, a to ostatnia sztuka, która miała być przetworzona okazała się uszkodzona, a to jakość produktu okazała się niewystarczająca) pojawia się konieczność wykorzystania zamiennika. Lista zamienników, sposród których możesz wybierać, zdefiniowana została w produkcie. Jeśli produkt ma zdefiniowany zamiennik, to podczas rejestracji produkcji w tabeli produktów wejściowych, w kolumnie Istnieje zamiennik zobaczysz “tak”. Aby wskazać co zostało przerobione w zastępstwie, zaznacz w tabeli produkt i kliknij w przycisk Przycisk Wykorzystaj zamiennik Wykorzystaj zamiennik

Wskazanie użytego zamiennika
Wskazanie użytego zamiennika

W oknie wybierz z dostępnej listy zamienników ten właściwy (lista na podstawie subsytutów produktu) i podaj jaką ilość użyłeś. Dodany zamiennik pojawi się w liście produktów wejściowych danego meldunku. Zostanie przy nim zapisana informacja do jakiego produktu jest zamiennikiem - przyda się przy kolejnych rejestracjach do tego zlecenia: pracownik będzie wiedział dzięki temu, że produkt ten nie był zaplanowany, ale już wcześniej ktoś postanowił go użyć.

Dodanie zamiennika z poziomu rejestracji produkcji utworzy odpowiedni zapis w szczegółowym zapotrzebowaniu zlecenia. Tutaj również zamienniki będą miały informację o tym do jakiego produktu zostały dodane. Ponadto - ilość planowana zamienników to 0. Dzięki temu łatwo będzie wyciągnąć informację w rozliczeniu produkcji jakie było planowane użycie surowców a jakie faktycznie osiągnięte.