Magazyn > Stan palet to miejsce ważne z punktu widzenia zarządzania paletami na magazynie. Dowiesz się tutaj:

  • jakie palety są w jakich miejscach składowania
  • co znajduje się na paletach
  • jakie palety mają na tyle wolnego miejsca, by móc na nich coś jeszcze położyć
  • z jakich palet produkty warto przesunąć na inne palety (bo jest ich na tyle mało na palecie, że szkoda aby zajmowały miejsce magazynowe)

Ponadto:

  • dokonasz przesunięcia całych palet w inną lokalizację
  • dokonasz przesunięcia produktów palety na inną paletę

Stan magazynowy palet

Stan palet
Stan palet

Informowanie o tym jakie palety są na magazynie i w jakich lokalizacjach to podstawowy cel tej tabeli. Zaznacz paletę i kliknij Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły, aby dowiedzieć się jakie produkty, w jakich ilościach i o jakim terminie ważności są na niej ulokowane.

Zasoby palety
Zasoby palety

Przesunięcia palet

Na magazynie nic nie jest stałe. Można powiedzieć, że magazyn żyje. Ciągle następują przesunięcia. Tworzone jest puste miejsce pod nową dostawę. Aby móc się w tym wszystkim połapać trzeba każdy ruch odtworzyć w qcadoo. Z pomocą przyjdą Ci opisane poniżej funkcjonalności.

Parametry do przesuwania palet znajdziesz tutaj

Palety z wolnym miejscem

Parametry przesuwania palet
Parametry przesuwania palet

Jeśli jesteś w stanie określić jaka jest ładowność danej palety, to będziemy w stanie pokazać Ci te palety, które mają jeszcze miejsce na przyjęcie dodatkowych produktów.

Zacznij od określenia w parametrach ilości - musimy wiedzieć poniżej jakiej ilości możemy uznać, że paleta ma wolne miejsce. Wejdź w Parametry > Parametry magazynu > zakładka Stany magazynowe i podaj ilość w polu Palety z wolnym miejscem.

Dla przykładu: jeśli paleta mieści 25 kartonów. A chcesz dokładać na nią produkty, gdy jest co najmniej miejsca na 10 kartonów, to podaj w parametrach 15.

Parametr dotyczy wszystkich palet na magazynie, zatem trzeba przyjąć jedną uśrednioną wartość

Dzięki temu wywołując w tabeli stanu palet funkcję Pokaż palety z wolnym miejscem Pokaż palety z wolnym miejscem zobaczysz listę tych palet, których stan (ilościowo) jest mniejszy niż zadana w parametrach ilość. A zatem z założenia takie palety, które mógłbyś dopełnić innymi produktami.

Palety z produktami do przesunięcia

Parametry przesuwania palet
Parametry przesuwania palet

Bardzo podobna funkcjonalność do powyższej. Znowu - jeśli jesteś w stanie określić ile produktów przyjmuje średnio paleta na magazynie, to przy odpowiednio ustawionych parametrach, będziemy w stanie pokazać Ci, które palety są niż niemal puste i warto byłoby produkty przenieść w inną lokalizację, tworząc tym samym miejsce na inne palety.

Wejdź w Parametry > Parametry magazynu > zakładka Stany magazynowe i podaj ilość w polu Palety do przesunięcia

Zastanów się jaka ilość produktu na palecie to dla Ciebie niepotrzebne zajmowanie miejsca. I ustaw taką ilość w parametrze. Dla przykładu: jeśli podasz 3, to wywołując z tabeli stanu palet funkcję Pokaż palety z produktami do przesunięcia Pokaż palety z produtami do przesunięcia zobaczysz listę tych palet, których ilość jest mniejsza niż 3, zatem warto przenieść produkty na inną paletę.

Po wykonaniu funkcji Pokaż palety z produktami do przesunięcia lub Pokaż palety z wolnym miejscem kliknij przycisk Pokaż wszystkie palety, aby tabela pokazywała ponownie stan wszystkich palet

Wiesz już jakie porządki w paletach proponujemy przeprowadzić. Efekty faktycznych przesunięć możesz zarejestrować korzystając z opisanych poniżej funkcji.

Przesunięcie palet w inne miejsce

Przesuwanie palet w inne miejsce
Przesuwanie palet w inne miejsce

Idea jest taka, że daną paletę w całości przenosisz w inną lokalizację. Zasoby nie zmieniają numeru palet, tylko miejsce składowania.

Zaznacz w tabeli stanu palet te palety, które przesunąłeś i kliknij Przesunięcie palet w inne miejsce Przesunięcie palet w inne miejsce Teraz wskaż nowe miejsca składowania każdej przesuniętej palety.

W efekcie wszystkim zasobom przesuwanej palety zaktualizujemy miejsce składowania. Historię przesunięć zobaczysz w tabeli korekt

Przesunięcie palety na inną paletę

Przesuwanie produktów na inną paletę
Przesuwanie produktów na inną paletę

Kolejna funkcja do wywołania z poziomu tabeli stanu palet to przesunięcie palety na inną paletę. Innymi słowy - produkt z jednej palety (wszystkie produkty tej palety) przekładasz na inną paletę w innej lokalizacji.

Zaznacz w tabeli stanu palet te palety, które przesunąłeś i kliknij Przesunięcie palety na inną paletę Przesunięcie palety na inną paletę W oknie dla każdej palety wskaź numer palety, na którą odłożyłeś produkty.

W efekcie wszystkim zasobom przesuwanej palety zaktualizujemy numer palety, typ palety i miejsce składowania. Historię zmian zobaczysz w tabeli korekt