Aby ułatwić pracę z definiowaniem wynagrodzeń pracowników na poszczególnych stanowiskach system Qcadoo stworzył możliwość grupowania pracowników. Tutaj możemy pogrupować pracowników według takiej samej stawki godzinowej dzięki czemu będziemy mogli w łatwy i szybki sposób dodawać informacje odnośnie wynagrodzenia pracownika przypisując go do konkretnej grupy płacowej.

Jak dodać nową grupę płacową?

Aby stworzyć nową grupę płacową należy wybrać: Pracownicy » Grupy płacowe » Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Tutaj ustalamy “Numer” grupy oraz “Koszt godzinowy pracy w grupie”, są to pola wymagane. Dodatkowo możemy wprowadzić “Nazwę” i wybrać “Nadrzędną grupę płacową” (Nadrzędne grupy płacowe definiujemy w PODSTAWOWE » Słowniki). Po wprowadzeniu danych wybieramy Przycisk Zapisz Zapisz. Wprowadzone grupy płacowe wyświetlają się w formie listy.

grupa płacowa
Formularz grupy płacowej