Rozliczenie pracy akordowej pozwala na wyciągnięcie informacji o wielkości pracy akordowej z dokładnością do pracownika i wyliczenie należnej za pracę kwoty. Rozliczenie można przeprowadzić dla zleceń produkcyjnych raportowanych z dokładnością do operacji oraz raportowanych zbiorczo (w tym przypadku kolumna Operacja będzie pusta).

Aby wygenerować rozliczenie wejdź w Analizy > Rozliczenie pracy akordowej i w zakładce Kontekst podaj zakres dat:

Kontekst rozliczenia pracy akordowej
Kontekst rozliczenia pracy akordowej

Pobierzemy rekordy rejestracji, w których data rozpoczęcia zmiany lub data utworzenia rekordu rejestracji wpada w podany zakres. W celu pobrania danych kliknij przycisk Przycisk Wczytaj dane Wczytaj dane:

Rozliczenie pracy akordowej
Rozliczenie pracy akordowej

Zestawienie pokaże z dokładnością do pracownika, zlecenia i operacji wyprodukowaną ilość produktu i wyliczy wartość na podstawie stawki akordowej zdefiniowanej w technologii.