Jeśli Twoja technologia została uszczegółowiona za pomocą listy procesów technologicznych i oczekujesz od pracowników, aby potwierdzili wykonanie każdej z rozpisanej czynności, to ta funkcjonalność jest dla Ciebie. Lista procesów technologicznych zlecenia pełni dwie podstawowe funkcje:

 • wiadomo co jest do wykonania,
 • wiadomo kto i kiedy dany proces zrealizował.

Obsługa procesów technologicznych zlecenia

Listę procesów technologicznych zlecenia znajdziesz wchodząc w: Rejestracja > Procesy technologiczne zlecenia

Lista procesów technologicznych zlecenia
Lista procesów technologicznych zlecenia

Procesy technologiczne zlecenia powstają w trybie generowania z poziomu zlecenia. Cały proces generowania składa się z następujących kroków:

 1. zdefiniuj procesy technologiczne
 2. ułóż z nich listy procesów technologicznych opisujące procedurę wykonania danaj operacji dla danego typu produktu
 3. przypisz listę procesów do technologii
 4. dodaj zlecenie produkcyjne
 5. jeśli dzielisz zlecenie na paczki - wygeneruj paczki do zlecenia. Jeśli nie wykorzystujesz paczek - przejdź do kolejnego punktu
 6. przejdź o procesów zlecenia i wygeneruj jeGotowe!

Możesz teraz albo ręcznie wskazać osobę wykonującą i datę realizacji w szczegółach procesu:

Widok szczegółów procesu technologicznego zlecenia
Widok szczegółów procesu technologicznego zlecenia

albo skorzystać z terminala potwierdzania procesów.

Rozliczenie wykonanych procesów łącznie z wyliczeniem pełnego kosztu wykonania (w oparciu o stawki za procesy) przeprowadzisz w analizy > wykonanie procesów technologicznych zlecenia.

Podział procesu technologicznego zlecenia

Domyślnie dany proces technologiczny realizowany jest przez jedną osobę. Ale nie musi tak być - możesz poprosić kilku pracowników o jego jednoczesne wykonywanie. Podziel proces, wskazując na ile części i jaka ilość w każdej części ma być przetwarzana. Jak tego dokonać? Wejdź w rejestracja > procesy technologiczne zlecenia, zaznacz proces i kliknij przycisk: Przycisk Podziel proces Podziel proces:

Podział procesu technologicznego zlecenia
Podział procesu technologicznego zlecenia

przy otwarciu okna widoczne są 2 części, z równo podzieloną ilością. Możesz podzielić proces na więcej części, używając przycisku Przycisk Plus . Potwierdź operację przyciskiem Przycisk Zapisz Zapisz.

Zgłoszenie braku do procesu

Jeśli proces technologiczny nie został wykonany poprawnie, możesz zlecić jego ponowne wykonanie czy poprawienie. Aby zapisać taki fakt w systemie, zgłoś brak do procesu technologicznego. Dzięki temu w analizie wykonania procesów pojawi się informacja o niepopranych sztukach. Może stanowić to podstawę do oceny pracy pracownika.

Aby zgłosić brak wejdź do: Rejestracja > Procesy technologiczne zlecenia, zaznacz proces i kliknij przycisk Przycisk Zgłoś brak Zgłoś brak:

Zgłoszenie braku do procesu technologicznego zlecenia
Zgłoszenie braku do procesu technologicznego zlecenia

Podaj:

 • jaka ilość nie spełnia norm jakościowych,
 • jaka jest przyczyna braku,
 • ewentualnie opis zaistniałej sytuacji.

i potwierdź przyciskiem Przycisk Zapisz Zapisz. W efekcie utworzony zostanie brak w liście braków. A w samym procesie będzie ustawiona liczba braków. Do każdego procesu brak może być zgłaszany wielokrotnie.

Interesujący Cię proces możesz znaleźć np. poprzez zeskanowanie do kolumny paczka, jej kodu z etykiety i wywołanie filtrowania klawiszem Enter