Jeśli produkujesz seryjnie i jesteś w stanie określić ile danego produktu można wytworzyć w ciągu minuty, to produkcja na zmianę może być funkcjonalnością, która ułatwi Ci zaplanowanie produkcji. Funkcja rozkłada wykonanie ilości ze zlecenia produkcyjnego na kolejne zmiany i wyznacza datę zakończenia zlecenia. Zmiana rozpoczęcia zlecenia czy ilości zleconej powoduje przeliczenie planu - więc zawsze wiadomo ile na danej zmianie produktu ma być wytworzone wg norm, a także kiedy zlecenie zostanie ukończone.

Konfiguracja qcadoo pod plan produkcji na zmianę

Aby móc skorzystać w pełni z funkcjonalności konieczna jest odpowiednia konfiguracja qcadoo:

  1. muszą być zdefiniowane zmiany na jakich firma pracuje (podstawowe > zmiany)
  2. zmiany muszą być przypisane do linii produkcyjnej
  3. aby plan mógł być tworzony z automatu konieczne jest ustawienie parametrów (Parametry > Parametry planowania > przycisk Zlecenia > zakładka: Plan na zmianę)
Parametry planu na zmianę
Parametry planu na zmianę

ustaw:

  • automatyczny plan na zmianę = tak,
  • algorytm wyliczania wydajności: jeśli czas wykonania zleconej ilości zależy tylko od normy wydajnościowej produktu to ustaw algorytm = norma w technologii. Jeśli czas wykonana uzależniony jest od normy i ilości zaangazowanych do pracy osób, to ustaw algorytm = norma w technologii i ilość osób na zmianę. Jeśli natomiast w inny sposób wyliczasz wydajność produkcji - skontaktuj się z nami, przygotujemy algorytm specjalnie dla Ciebie. Wówczas ustawisz algorytm użytkownika,
  • pozwalać na niepełne jednostki = nie, jeśli nie da się wyprodukować ułamka produktu (np. maszyna w jednym cyklu wytwarza zawsze 1 sztukę wyrobu. Nigdy nie jesteśmy w stanie wyprodukować połowy sztuki).

  1. w technologii musi być podana norma wydajnościowa (czyli ile jednostek danego produktu można wykonać w ciągu minuty. Pamiętaj, że może to być również liczba z częścią ułamkową po przecinku)
  2. jeśli będziesz korzystać z algorytmu: norma w technologii i lość osób na zmianę to musisz zadbać, by właściwa liczba pracowników była przypisana do linii w przydziale do zmian

Wszystko poukładane. Czas na najciekawszy punkt programu!

Produkcja na zaminę w zleceniu produkcyjnym

Wprowadż zlecenie produkcyjne tak jak zwykle. Określ ilość, która powinna zostać wykonana, a także datę rozpoczęcia zlecenia. Przejdź w zleceniu do Produkcja na zmianę Produkcja na zmianę (przycisk mógł schowac się pod zieloną strzałką) i wywołaj funkcjęZaplanuj produkcję na zmianę Zaplanuj produkcję na zmianę. Program policzy jaka będzie maksymalna produkcja na poszczególnych zmianach:

Produkcja na zmianę
Rozłożenie planu produkcji na zmianę

Na powyższym przykładzie widać, że aby zrealizować zlecenie trzeba przez 2 dni na 2 zmianach wykonać po 240 szt. a na trzeci dzień 1. zmiana powinna wykonać sztuk 40. Jeśli zapiszesz wyliczony plan na zmianę, po powrocie do zlecenia, zostanie ustawiona data zakończenia zlecenia.

Jeśli w zleceniu z planem na zmianę zmienisz datę rozpoczęcia lub ilość zleconą, plan produkcji na zmianę zostanie z automatu przeliczony i zostanie wyznaczona nowa data zakończenia zlecenia

Teraz możesz przekazać pracownikom co jest do zrobienia i w jakiej ilości sporządzając wydruk produkcji na zmianę

Przydatne? Mam nadzieję, że tak.


Produkcja na zmianę na wykresie Gantta

Parametry Gantta
Parametry planowania na linię

Dodatkowo - jeśli pracujesz na wykresie Gantta, to odpowiednio ustawione parametry pozwolą na przeliczanie planu na zmianę przy przeciąganiu kafelków, a także jego tworzenie przy przesuwaniu z bufora do kalendarza. Dzięki temu zawsze czas trwania zlecenia będzie taki jak normy wskazują.

Jak ustawić parametry? Wejdź w Parametry > Parametry planowania > przycisk Planowanie na linie i ustaw:

  • wyliczaj czas zleceń przesuwanych z bufora = tak
  • rodzaj zapisu = zapis z przeliczeniem planu na zmianę