W “Zmianach” określamy godziny i terminy pracy Twojego zakładu (oraz wyjątki od nich, np. święta). W tym miejscu zaplanujesz system pracy zarówno jedno-, jak i wielozmianowy. Określamy tutaj także wyjątki od reguł, jak np. dni wolne (z okazji świąt, bądź koniecznych remontów) lub odwrotnie: nadprogramową pracę.

Jak dodać nową zmianę?

Formularz zmiany
Formularz zmiany

Kalendarze » Zmiany » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

  1. W lewej części witryny podajemy nazwę zmiany (może to być także jej numer)

  2. Określamy godziny pracy wrozłożeniu na dni tygodnia.

  3. Następnie zatwierdzamy wprowadzone dane wybierając przycisk Przycisk Zapisz Zapisz

  4. Po prawej stronie uaktywni się pole: “Wyjątki”. Aby dodać niestandardowe godziny (terminy) pracy danej zmiany wybieramy przycisk Przycisk Dodaj nowe zlecenie Nowy. Nadajemy nazwę wyjątku, np. “Pracująca Sobota” i wybieramy daty oraz godziny.Następnie określamy rodzaj wyjątku. Mamy do dyspozycji dwa: wolne lub praca. Wprowadzone wyjątki możliwe są do wglądu w postaci listy jak na załączonym obrazku. Ponownie klikamy Przycisk Zapisz Zapisz

Formularz wyjątku
Formularz wyjątku
  1. Dodawane zmiany będą pojawiać się w formie listy.

  2. Dodane zmiany można podejrzeć w Kalendarz Kalendarzu zmian.

Na podstawie godzin pracy zakładu wyliczany jest czas realizacji zlecenia produkcyjnego (czas potrzebny dla Twojego zakładu na wyprodukowanie danego towaru wokreślonej ilości) iwyliczany jest jego termin końcowy.

Kalendarz zmian

Kalendarz zmiany
Kalendarz zmiany

Kalendarz Kalendarz zmian prezentuje na wykresie, w formie graficznej godziny pracy wszystkich zmian funkcjonujących wTwojej firmie.

  • Kalendarz prezentuje widok w wybieranym przez Ciebie zakresie dat.
  • Możemy wybrać za pomocą kwadratów (punkt 2) rodzaj przybliżenia widoku wg. jednostek godzinowych (1 godzina, 2 godziny, 6 godzin i 1 dzień)
  • Po wskazaniu kursorem na jedną z pozycji, w kalendarzu pojawią się jej dane szczegółowe.