Procesy technologiczne wykonywane przez pracowników mogą mieć wyznaczoną stawkę godzinową - dzięki temu będziesz w stanie ustalić jaki jest koszt robocizny. Dodatkowo - możesz też w ten sposób wyznaczyć wynagrodzenie pracowników realizujących procesy technologiczne.

W ramach jednej stawki (nazwijmy to: w ramach jednego rodzaju stawki) możemy definiować wiele kwot, w różnych okresach czasowych. Jeśli w 2020 r. za przyszywanie guzików do koszuli płaciłeś 22 zł za godzinę, a w 2021 r. będziesz płacić już 23 zł, to nie musisz tworzyć nowej stawki i zminiać przypisanie do wszystkich korzystających z niej procesów. Wystarczy, że w ramach danej stawki wprowadzisz nową kwotę obowiązującą od danej daty.

Aby dodać stawkę za procesy technologiczne wejdź w Pracownicy > Stawki za procesy technologiczne

Lista stawek za procesy technologiczne
Lista stawek za procesy technologiczne

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania stawki za procesy technologiczne
Formularz dodawania stawki za procesy technologiczne

Podaj nazwę i zapisz stawkę. Zostanie nadany jej unikalny numer. Z prawej części okna uaktywni się tabela, w której definiowane są właściwe stawki za różne okresy czasu. Kliknij przycisk Przycisk Nowy Nowy:

Definiowanie stawki
Definiowanie stawki

Podaj kwotę (pole aktualna stawka) i datę, od której ta stawka ma obowiązywać (pole: data rozpoczęcia). Jeśli istnieje poprzednia stawka to zostanie ona zamknięta datą o dzień wcześniejszą.

Usuwanie stawek w ramach danego rodzaju zacznij od końca - możesz usunąć tylko tą stawkę, która nie jest zamknięta datą zakończenia.