Zapotrzebowanie materiałowe grupy zleceń zbiera informacje o potrzebnych materiałach pod wszystkie zlecenia zebrane w daną grupę.

W qcadoo znajdziesz też zapotrzebowanie materiałowe do wybranych zleceń oraz zapotrzebowanie materiałowe do planu sprzedaży

Zapotrzebowanie materiałowe może być utworzone na dwa sposoby:

  1. z poziomu menu
  2. z poziomu grupy zleceń

Zapotrzebowanie materiałowe grupy zleceń z poziomu menu

Aby uzykać zapotrzebowanie materiałowe grupy zleceń wejdź w Zaopatrzenie > Zapotrzebowanie materiałowe grupy zleceń

Lista zapotrzebowań materiałowych grupy zleceń
Lista zapotrzebowań materiałowych grupy zleceń

i kliknij przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Formularz dodawania zapotrzebowania materiałowego grupy zleceń
Formularz dodawania zapotrzebowania materiałowego grupy zleceń

Podaj grupę zleceń dla jakiej chcesz ustalić listę materiałów. Zapisz przyciskiem Przycisk Zapisz Zapisz i wywołaj generowanie przyciskiem: Generuj Generuj. W efekcie w zakładce Główna zapisane zostaną informację o tym, kto i kiedy wygenerował, a samo zapotrzebowanie nie będzie dostępne do edycji. W zakładce Materiały pojawią się produkty potrzebne do produkcji.

Materiały grupy zleceń
Materiały grupy zleceń

Ponadto aktywuje się przycisk Przycisk PDF PDF - użyj go, aby otworzyć wygenerowany raport.

Zapotrzebowanie materiałowe grupy zleceń w PDF
Zapotrzebowanie materiałowe grupy zleceń w PDF
Jeśli do grupy zleceń było zaewidencjonowane wydanie to ilość wydana będzie widoczna w kolumnie. Kolumna ta jest domyślnie ukryta - jeśli używasz ręcznych wydań do grupy, a nie na akceptacji rekordu rejestracji, to włącz widoczność tej kolumny.

Zapotrzebowanie materiałowe z poziomu grupy zleceń

Aby wygenerować zapotrzebowanie materiałowe z poziomu grupy wejdź w Planowanie > Grupy zleceń > szczegóły grupy i kliknij przycisk Przycisk Zapotrzebowanie materiałowe Zapotrzebowanie materiałowe. Dane w zakładce Główna są już wypełnione. Zostaje tylko wygenerowanie przyciskiem Generuj Generuj. Wyniki, podobnie jak w zapotrzebowaniu dodawanym z menu, możesz obejrzeć w zakładce Materiały i w raporcie PDF.

przycisk Przycisk Zapotrzebowanie materiałowe Zapotrzebowanie materiałowe


Wydanie materiałów do grupy zleceń

Z poziomu zapotrzebowania materiałowego grupy zleceń możliwe jest wydanie materiałów. Opis funkcjonalności znajduje się w tym rozdziale.