Zapotrzebowanie materiałowe planu sprzedaży niesie informację o materiałach potrzebnych, aby zrealizować plan.

Dodawanie zapotrzebowania materiałowego planu sprzedaży

Aby utworzyć zapotrzebowanie wejdź w Zaopatrzenie > Zapotrzebowanie materiałowe planu sprzedaży:

Lista zapotrzebowań materiałowych planu sprzedaży
Lista zapotrzebowań materiałowych planu sprzedaży

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania zapotrzebowania materiałowego planu sprzedaży
Formularz dodawania zapotrzebowania materiałowego planu sprzedaży
Zapotrzebowanie materiałowe może być też dodane z poziomu szczegółów planu sprzedaży.

Podaj plan sprzedaży, którego zestawienie ma dotyczyć. I zapisz używając przycisku: Przycisk Zapisz Zapisz. I wygeneruj: Generuj Generuj.

W efekcie wypełniona zostaje zakładka materiały

Materiały potrzebne do zrealizowania planu
Materiały potrzebne do zrealizowania planu

Z planu sprzedaży wyciągnięte są produky wejściowe zdefiniowane w technologiach. Dla każdego produktu, na podstawie normy technologii i ilości planowanej, wyliczona jest potrzebna ilość. Jeśli w planie ujęta jest rodzina produktu, a w technologii rodziny znajdują się produkty uzależnione od rozmiaru, zostaną one także ujęte w zapotrzebowaniu, ale nie będzie wskazana konkretna potrzebna ilość (z planu nie wynika jaka będzie produkowana ilość każdego z produktów należących do rodziny - przyjmujemy tylko zagregowaną ilość dla całej rodziny). Dla tych produktów uzupełnione będą informacje o:

  • grupie rozmiarowej
  • sumie ilości dla rozmiarów

Zapotrzebowanie materiałowe niesie ponadto informacje o:

  • aktualnym stanie magazynowym produktu
  • ilości zaplanowanej do użycia tego produktu w otwartych zleceniach produkcyjnych
  • domyślnym dostawcy
  • minimalnej ilości zamówienia u tego dostawcy

Zamawianie brakujących surowców

Z poziomu zapotrzebowania materiałowego planu sprzedaży możesz utworzyć dostawy na brakujące surowce.

Aby to uczynić zaznacz produkty, które mają pojawić się na jednym zamówieniu

Tworzenie dostawy
Tworzenie dostawy

i kliknij przycisk: Przycisk Utwórz dostawę Utwórz dostawę

otworzy się częściowo wypełniony formularz dodawania dostawy:

Tworzenie dostawy - zakładka Główna
Tworzenie dostawy - zakładka Główna

Jeśli produkty nie miały przypisanego domyślnego dostawcy, wskaż u kogo złożysz zamówienie. Uzupełnij też spodziewaną datę dostawy. Jeśli magazyn nie podpowiedział się z parametrów - wskaż na który dostawa będzie przyjmowana.

W zakładce Zamówione produkty widoczne będą produkty zaznaczone w planie:

Tworzenie dostawy - zakładka Zamówione produkty
Tworzenie dostawy - zakładka Zamówione produkty

Dla każdego produktu uzupełni się ilość na podstawie ilości z zapotrzebowania lub na podstawie minimalnej ilości zamówienia, jeśli jest wyższa od ilości potrzebnej.

Jeśli w zapotrzebowaniu zaznaczone zostały produkty wg rozmiaru, to w dostawie ilość nie będzie wypełniona - musisz ją podać samodzielnie (wiersze zostaną oznaczone kolorem czerwonym, dlatego na pewno nie przeoczysz, że dostawa wymaga uzupełnienia).

Jeśli chcesz - wszystkie podpowiedziane informacje mogą być przez Ciebie zmienione.

O tym co dalej dzieje się z dostawą przeczytasz w tej dokumentacji.

Po powrocie do zapotrzebowania materiałowego planu sprzedaży te wiersze, do których dostawa została wygenerowana, będą miały w kolumnie Dostawa wartość ‘tak’.

Do jednego zapotrzebowania materiałowego możesz tworzyć wiele dostaw - np. tyle u ilu różnych dostawców składasz zamówienie. Wszystkie dostawy powiązane z planem sprzedaży, dla którego badasz zapotrzebowanie, możesz podejrzeć klikając przycisk: Przycisk Dostawy planu Dostawy planu.

Podgląd technologii, w których wykorzystany jest dany materiał

Zamawiasz materiały potrzebne do realizacji planu. Zastanawiasz się, czy może warto zamówić danego produktu więcej, bo wkrótce będzie wykorzystywany pod nowe kolekcje? Zaznacz materiał i kliknij przycisk Przycisk Pokaż technologie wykorzystujące produkt Pokaż technologie wykorzystujące produkt. W uruchomionym oknie zaprezentowane będą wszystkie technologie, w których dany produkt zdefiniowany jest jako produkt wejściowy lub produkt wg rozmiaru.