W tym miejscu wprowadzamy dane klientów i kontrahentów, jeśli chcemy mieć o nich informację np. przy okazji śledzenia Genealogii (wiemy, dzięki temu kto dostarczył wadliwy towar) albo przy planowaniu zleceń produkcyjnych (wiemy dla kogo produkujemy i te zlecenia możemy łatwo łączyć w grupy). Kontrahenta wskażesz też w zamówieniu sprzedaży czy w dostawie.

Jak dodać firmę?

W celu dodania firmy należy przejść do Podstawowe » Firmy i kliknąć Dodaj nowy Przycisk Dodaj nowe zlecenie

Formularz dodawania nowej firmy
Formularz dodawania nowej firmy
  • W zakładce “Główna” nadajemy numer i nazwę firmy oraz przypisujemy jej dane adresowe.
  • W zakładce “Adresy” określamy dodatkowe dane adresowe. Kontrahent może mieć zdefiniowanych wiele adresów. Adres główny widoczny jest w zakładce Główna. Możesz zdefiniować w słowniku dodatkowe typy adresów (np. dostawy, korespondencyjny itp.) i wprowadzić je w zakładce Adresy
  • W zakładce “Sprzedaje” możemy określić jakie produkty bądź rodziny produktów sprzedaje firma, w ten sposób jesteśmy w stanie wprowadzać podpowiedzi podczas tworzenia dostaw, lub w pokryciu zapotrzebowania wskazać dostawcę. Zaznacz przy firmie “domyślny” jeśli to ten kontrahent jest głównym dostawcą danego produktu lub rodziny produktów. Dzięki temu podpowiemy go w raporcie stanów minimalnych oraz przy automatycznym tworzeniu dostaw (np. do stanów minimalnych). W zakładce tej zdefiniujesz też minimalną ilość zamówienia (podpowiemy ją przy tworzeniu zamówienia u dostawcy i zweryfikujemy czy ilość, którą zamierzasz zamówieć jest powyżej wymaganego poziomu), a także bufor dla terminu dostaw dla tego produktu (który wykorzystamy w pokryciu zapotrzebowania, abyś wiedział kiedy powinienieś zamówić produkt, by zdążyć przed rozpoczęciem produkcji)
  • Zakładka “Dostawy” służy określeniu buforu dla terminu dostaw. Bufor ten określa minimalny czas jaki może wystąpić pomiędzy dostawą produktów od firmy, a faktycznym zapotrzebowaniem na te produkty. W tym miejscu określasz czas dostawy dla całej firmy. Jeśli któryś z oferowanych przez dostawcę produktów ma inny czas realizacji - określ go w zakładce Sprzedaje. W zakładce Dostawy możesz zapisać też ustaloną formę płatności
  • W zakładce “Wykonuje” możemy przypisać operacje bądź grupy operacji jakie wykonuje firma, jeśli jest naszym podwykonawcą.
Jeżeli nasz system jest zintegrowany z zewnętrznym systemem ERP, to istnieje możliwość pobrania listy klientów bezpośrednio do Qcadoo MES.