Linia produkcyjna to zbiór stacji roboczych, na których wykonywane są poszczególne operacje w procesie technologicznym. W qcadoo linie produkcyjne definiowane są przez nadanie im nazwy i miejsca oraz przez wyznaczenie stacji roboczych, ilości urządzeń wchodzących w skład linii oraz ustalenia, które zmiany pracują na linii.

Jak dodać nową linię produkcyjną?

Formularz lini produkcyjnej
Definiowanie linii produkcyjnej

Linię produkcyjną tworzymy wybierając z menu głównego: STRUKTURA FIRMY » Linie produkcyjne » Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

  1. W zakładce “Główna” nadajemy “Numer” i “Nazwę” tworzonej linii produkcyjnej (obowiązkowo).

  2. Następnie przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Dział” i przypisujemy “Miejsce” linii produkcyjnej (opcjonalnie). Miejsca linii produkcyjnych definiowane są w Słownikach.

  3. W zakładce “Kalendarz” wprowadzamy zmiany, które pracują na danej linii. Jest to konieczne jeśli chcemy korzystać z planowania na liniach.

  4. Opcjonalnie możemy dodać “Opis” oraz “Dokumentację” linii produkcyjnej.

  5. Używając przycisku Przycisk zapisz Zapisz , zatwierdzamy wprowadzone dane.

W zakładce “Stacje robocze” określamy te, które wchodzą w skład danej linii produkcyjnej. Do tego celu używamy przycisku Przycisk Dodaj nowe Nowy. Wyświetli się Nam pole do wprowadzenia stacji roboczej. Wybieramy te, które wchodzą w skład danej linii produkcyjnej oraz określamy ich ilość. Następnie zatwierdzamy wprowadzone dane przy pomocy przycisku Przycisk zapisz Zapisz.

Pole “Ilość dla pozostałych stacji roboczych” służy do określenia po ile sztuk z pozostałych (niewymienionych w tabeli po prawej) stacji roboczych, wchodzi jeszcze w skład tej linii.

Dane te w późniejszej kolejności są wykorzystywane do planowania oraz kalkulacji czasu realizacji zlecenia na tej linii produkcyjnej.