Zaktualizuj firmy

Informacje

Za pomocą tej metody api dodasz firmy do systemu. Zaktualizujsz też istniejące o podanym externalID.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: updateCompaniesBasic

URL: /integration/rest/updateCompaniesBasic.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
  "companies" : [
    {
      "externalID" : "externalID",
      "number" : "number",
      "name" : "name",
      "tax" : "tax", //opcjonalne
      "street" : "street", //opcjonalne
      "house" : "house", //opcjonalne
      "flat" : "flat", //opcjonalne
      "zipCode" : "zipCode", //opcjonalne
      "city" : "city", //opcjonalne
      "state" : "state", //opcjonalne
      "country" : "country", //opcjonalne
      "email" : "email", //opcjonalne
      "website" : "website", //opcjonalne
      "phone" : "phone", //opcjonalne
      "isSupplier" : true or false, // opcjonalne
      "isReceiver" : true or false // opcjonalne
    }
  ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

W tej akcji MES powinien otrzymać wybrane firmy z ERP, które zostały zaktualizowane lub utworzone od ostatniej synchronizacji.

Dla każdej firmy ta metoda powinna:

 • jeżeli jest to firma o podanym externalID w qcadoo to go aktualizuje
  • może zaktualizować nawet numer,
  • qcadoo sprawdza czy zmiana przechodzi standardową walidację systemową. Jeżeli nie - akcja zwróci błąd i wszystkie aktualizacje z tej akcji nie zostaną wykonane (cofnięcie transakcji)
 • jak nie ma danego externalID to dodaje nową firmę
  • tu również powinna działać walidacja

Nadaj firmie zewnętrzne ID

Informacje

Za pomocą tej metody api uzupełnisz w istniejących w qcadoo firmach zewnętrzne ID

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: setCompaniesExternalID

URL: /integration/rest/setCompaniesExternalID.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
  "companies" : [
    {
      "externalID" : "externalID",
      "number" : "number"
    }
  ],
  "ignoreMissing" : true or false
}

Zawartość odpowiedzi

{
 "message": "string",
 "status": "OK"
}

Działanie

Ustawia externalID firmom z zgodnym numerem. Jeżeli jest włączona opcja ignoreMissing wtedy nie zwraca błędu jeżeli nie znajdzie firmy o danym numerze.