Jak wiadomo, w każdym procesie produkcyjnym zdarzają się zmiany związane z zapotrzebowaniem materiałowym. Program qcadoo wychodzi na przeciw takim sytuacją i daje możliwość edycji wcześniej obliczonego zapotrzebowania materiałowego w trakcie trwania zlecenia.

Aby móc zmienić zapotrzebowanie należy z listy zleceń wybrać konkretne zlecenie, wejść w widok szczegółowy i przy pomocy dropdown rozwinąć boczny pasek menu. Następnie wybieramy produkt Ilości wyprodukowane/ zużyte i dalej: genealogia Szczegółowe zapotrzebowanie i postęp. Po kliknięciu przycisku pojawi się tabela. W tabeli widoczne są wszystkie produkty jakie zastosowaliśmy w danym zleceniu, operacje w jakich produkt powstał, rola i typ produktu oraz planowane ilości. Dodatkowo z poziomu tabeli można dodawać, edytować i usuwać produkty. Aby dodać nowy produkt wybieramy Przycisk Dodaj nowe Nowy.

Szczegółowe zapotrzebowanie
Szczegółowe zapotrzebowanie
Modyfikację zapotrzebowania można przeprowadzać jedynie w zleceniu ze statusem: “Zaakceptowane”, “Rozpoczęte”, “Przerwane”
Szczegółowe zapotrzebowanie - produkt
Szczegółowe zapotrzebowanie - dodanie produktu

Po wybraniu Przycisk Dodaj nowe Nowy otworzy się nowe okno. Tutaj należy wprowadzić wszystkie informacje dotyczące produktu.

  1. Na początku z listy, przy pomocy Przycisk lupy , wybieramy “Produkt” oraz podajemy “Planowaną ilość” jego zapotrzebowania. Dodatkowo możemy dodać “Operację”, w której powstał produkt.

  2. Następnie określamy “Rolę” produktu. Mamy dwie opcje do wyboru: użyty i wyprodukowany. Użyty wybieramy jeżeli produkt jest produktem wejściowym operacji lub nie jest powiązany z operacją. Wyprodukowany jeżeli produkt jest produktem wyjściowym operacji

  3. W kolejnym kroku przypisujemy “Typ” produktu: surowiec, półprodukt, finalny produkt bądź odpad.

  4. Po wprowadzeniu danych wybieramy Przycisk zapisz Zapisz.

Dodatkowo tabelę ze szczegółowym zapotrzebowaniem możemy zapisać w formie dokumentu w formacie Przycisk PDF PDF lub Przycisk CSV CSV.

Aby móc edytować technologię z poziomu zlecenia należy najpierw odblokować odpowiednie opcje w parametrach programu. W tym celu wybieramy Administracja » PARAMETRY » Zlecenia, tam w zakładce “Główna” odznaczamy “Blokady”, które chcemy zdjąć.
Oprócz możliwości zmiany zapotrzebowania dla danego zlecenia, wszystkie tryby rejestracji produkcji, mają możliwość modyfikowania ogólnego postępu produkcji. Wszystkie wprowadzane zmiany będą widoczne w Rejestracji produkcji.

Zmiana szczegółowego zapotrzebowania możliwa jest również podczas rejestracji produkcji. Dzięki temu pracownik na etapie meldowania efektów produkcji będzie mógł wprowadzić zamiennik, czy dodać odpad (aby móc zarejestrować wyprodukowanie wyrobu o niższej jakości).