Działy przedsiębiorstwa w qcadoo rozumiane są jako zespół wykonujący daną operację, który ma określoną osobę odpowiedzialną za zadanie.

Jak dodać nowy dział?

Działy firmy dodajemy wybierając z głównego menu: PODSTAWOWE » Działy » Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Działy definiowane są poprzez “Numer”, “Nazwę” i (opcjonalnie) “Kierownika”. Kierownika danego działu dodajemy wybierając umieszczoną po prawej stronie okna Przycisk lupy . Wyświetla się lista wszystkich zdefiniowanych pracowników.Jak dodać pracownika?

W kolejnej zakładce Linie produkcyjne dodajemy “Stacje robocze” oraz “Linie produkcyjne” jakie znajdują się w tym dziale.

działy linie
Działy - linie oraz stacje robocze

W zakładce Magazyny definiujemy domyślne magazyny pobrania surowców i przyjmowania wyrobów dla danego działu. Podpowiedzą się one przy tworzeniu przepływów technologii.

działy-magzyn
Działy - konfiguracja magazynu
Działy mogą być przypisywane do stacji roboczych i typów stacji roboczych. Według działów mogą być również rozdysponowane karty pracy.