Zaktualizuj partie

Informacje

Za pomocą tej metody jest tworzona lub aktualizowana partia w genealogii.

Moduł integracyjny: urcAdvGenealogyForOrders

Nazwa akcji: updateBatches

URL: /integration/rest/updateBatches.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania


{
 "batches" : [
  {
   "externalID" : "batch externalID",
   "batchNumber" : "batch number",
   "product" : {
    "externalID" : "products externalID",
    "number" : "number", // opcjonalne
    "name" : "name", // opcjonalne
    "ean" : "ean", // opcjonalne
    "globalTypeOfMaterial" : "01component or 02intermediate or 03finalProduct or 04waste", // opcjonalne
    "description" : "description", // opcjonalne
    "unit" : { // opcjonalne
     "externalID" : "externalID",
     "name" : "name",
     "description" : "description"
    }
   },
   "supplier" : { // opcjonalne
    "externalID" : "companies externalID",
    "number" : "number",
    "name" : "name"
   }   
  }
 ]
} 

Zawartość odpowiedzi


Działanie

Dodaje lub aktualizuje partię w systemie. Partia otrzymuje stasus: ‘śledzona’.

Dodane partie są niemodyfikowalne w MES poza zmianą statusów.

Nadaj partii zewnętrzne ID

Informacje

Za pomocą tej metody w istniejącej w MES partii uzupełniany jest externalID.

Moduł integracyjny: urcAdvGenealogyForOrders

Nazwa akcji: setBatchesExternalID

URL: /integration/rest/setBatchesExternalID.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania


{
 "batches" : [
  {
   "externalID" : "externalID",
   "batchNumber" : "batch number"
  }
 ],
 "ignoreMissing" : true or false
}

Zawartość odpowiedzi


Działanie

Ustawia externalID partiom z zgodnym numerem. Jeżeli jest włączona opcja ignoreMissing wtedy nie zwraca błędu jeżeli nie znajdzie partii o danym numerze.