Karty jakości opisują jakie elementy muszą zostać sprawdzone dla produktu, aby móc ocenić jego jakość. W praktyce - to zbiór atrybutów, ułożonych w odpowiedniej kolejności i przypisany do zestawu produktów. Karty jakości są podstawą do przeprowadzenia kontroli - zarówno bieżącej (wtedy trzeba ją jeszcze rozpisać w technologii), jak i końcowej.

Lista kart jakości dostępna jest w Jakość > Karty jakości:

Lista kart jakości
Lista kart jakości

Aby dodać kartę jakości wybierz Przycisk Dodaj nowy

Formularz dodawania karty jakości
Formularz dodawania karty jakości

Zacznij od wypełnienia danych podstawowych w zakładce Główna. Podaj:

  • numer
  • nazwę - tak byś wiedział czego karta jakości się tyczy i ewentualnie:
  • próbkowanie - wybierz ze słownika metod próbkowania. Dzięki temu pracownik KJ będzie wiedział ile produktów w całej partii musi przetestować
  • opis.

I zapisz używając przycisku Przycisk Zapisz Zapisz.

Kolejny krok to rzecz najważniejsza - przejdź do zakładki Atrybuty i skomponuj z dostępnej listy atrybutów zestaw badany w tej karcie jakości.

Atrybuty karty jakości
Atrybuty karty jakości

Abyś mógł wskazać listę atrybutów, musisz najpierw te atrybuty zdefiniować. Przejdź do Podstawowe > Atrybuty i postępuj zgodnie z instrukcją spisaną tutaj. Każdemu z atrybutów zaznacz parametr Atrybut kontroli jakości.

W jaki sposób dodać atrybuty do karty jakości? Wejdź w szczegółach karty do zakładki Atrybuty, kliknij przycisk Nowy Nowy i zaznaczając odpowiednie rekordy, wybierz te, które w karcie jakości mają być sprawdzane. Poukładaj w tabeli atrybuty, tak by nadać im kolejność, wg jakiej mają być sprawdzane. W tym celu zaznacz wiersz w tabeli i użyj strzałek Strzałki , aby przesunąć go w odpowiednie miejsce.

Ostatnim krokiem tworzenia karty jakości jest wskazanie, które produkty będą z niej korzystać. Przejdź do zakładki Produkty:

Produkty karty jakości
Produkty karty jakości

i używając przycisku Dodaj istniejący Dodaj istniejący pobierz produkty, które będą miały weryfikowaną jakość wg tej karty.

Dany produkt może mieć przyporządkowanych wiele kart - właściwa będzie mogła być wybierana przy rozpisywaniu technologii (aby móc przeprowadzać kontrole bieżącą) lub przy uruchamianiu kontroli końcowej.

Opcją dodatkową w karcie jakości jest możliwość przypisania do niej załączników:

Załączniki karty jakości
Załączniki karty jakości

Załącz pliki poprzez wybranie pliku zapisanego na dysku bądź poprzez jego przesunięcie i upuszczenie na obszarze ‘Upuść pliki tutaj’. Zapisane załączniki będą przekazywane do kontroli jakości końcowej tworzonej na podstawie tej karty jakości.

Karta jakości jest już zdefiniowana. Jeśli chcesz ją wypuścić w świat, by czyniła dobro, lub chociaż, by pomogła przy weryfikowaniu jakości wytwarzanych produktów, zmień jej status na Zaakceptowana, klikając przycisk Zaakceptuj Zaakceptuj.

Jeśli nie chcesz używać karty jakości odrzuć ją klikając przycisk Odrzuć Odrzuć.