Nadaj magazynowi zewnętrzne ID

Informacje

Za pomocą tej metody jest tworzona lub aktualizowana partia w genealogii.

Moduł integracyjny: integration

Nazwa akcji: warehouse/update

URL: /integration/rest/warehouse/update.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania


{
  "location": 1,
  "externalNumber": "28" // lub null jeśli desynchronizujemy magazyn
} 

Zawartość odpowiedzi

{
 "message": null,
 "status": "OK"
}

Działanie

Ustawia externalID w magazynach istniejących w MES.

Pobierz listę magazynów

Informacje

Za pomocą tej metody pobierana jest lista magazynów.

Moduł integracyjny: integration

Nazwa akcji: warehouse/locations

URL: /integration/rest/warehouse/locations.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania


Zawartość odpowiedzi

{
 "warehouses": [
  {
   "externalNumber": "113",
   "name": "Magazyn wyrobów gotowych",
   "id": 3,
   "number": "MWG"
  },
  {
   "externalNumber": "111",
   "name": "Magazyn surowców",
   "id": 1,
   "number": "MS"
  }
 ]
}

Działanie

Metoda pobiera listę magazynów.