Inteligentny filtr w qcadoo pozwala na szybkie i wygodne wyszukiwanie interesujących nas pozycji. Dzięki tej funkcji nie musimy wertować stron z poszczególnymi nazwami, wystarczy wpisać interesujące nas wyrażenie w pole filtru i zostanie ono odnalezione.

Filtrować możemy nie tylko nazwy i numery, lecz także daty. Ten rodzaj filtrowania umożliwia nam wyszukiwanie dat na dwa sposoby:

  1. Wyszukiwanie konkretnej daty, nawet z dokładnością do godziny. Pożądany format daty to: RRRR-MM-DD gg:mm:ss. Aby filtr zadziałał, wymagane jest tylko wpisanie roku. Można więc pominąć np. miesiąc, dzień i czas. Przykładowo: możemy użyć filtru wpisując tylko rok „2013”, albo dzień: „2013-01” itd.

  2. Wyszukiwanie daty wcześniejszej (<) lub późniejszej (>) od interesującego nas terminu.Przykładowo: na liście zleceń chcemy wyszukać te, które zostały rozpoczęte po 1 maja 2013 r. Wystarczy wtedy wpisać w oknie filtru: „>2013-05-01” i otrzymamy wówczas interesującą nas listę zleceń.

Do filtrowania wartości można również wykorzystać następujące znaczniki:

  1. ”%” - znacznik ten wyszuka wszystkie pozycje, które mają wprowadzone jakikolwiek ciąg znaków w danej kolumnie. Można go łączyć z tektstem np. wyszukując nazwę produktu, możemy go wprowadzić w środek tekstu.

  2. “_” - podłoga działa w podobny sposób jak “%”, z taką różnicą, że zastępuje on pojedynczy znak.

  3. Isnull - wyraz ten wyszuka pozycje, które w danej kolumnie nie mają wpisanej wartości.

  4. “[nazwa_produktu]” - Domyślnie filtr wyszukuje wszystko co w danej wartości znajdzie, jeśli poszukiwany jest tylko dany wyraz, musimy umieścić ciąg znaków w “[]”.