Rozliczenie palet
Rozliczenie palet

Rozliczenie palet to zestawienie wszystkich ruchów palet na magazynie w zadanym czasie. Rozliczenie tworzone jest w pliku Excel. I jest przechodywane w qcadoo, więc zawsze możesz wrócić do danych historycznych.

Aby je sporządzić wejdź w Magazyn > Rozliczenie palet i kliknij Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy Podaj od jakiej daty informacje o paletach mają być zebrane. Pole z datą do jest uzupełnione i wyszarzone - zawsze dane zbierane są do daty aktualnej. Możesz podać nazwę i zmienić numer - ale nie musisz tego robić. Określ natomiast, czy rozliczenie ma zaprezentować pracę w weekendy (pole Uwzględnij weekendy). Przycisk Zapisz Zapisz, a następnie wywołaj generowanie klikając Generuj Generuj. Powstanie zestawienie, które możesz otworzyć klikając Przycisk XLS XLSX

Rozliczenie palet w pliku Excel
Rozliczenie palet w pliku Excel

Żródłem danych do raportu są zaakceptowane dokumenty magazynowe. Rozliczenie prezentuje w podziale na dni i typy palet:

  • stan początkowy - ile palet na magazynie było na początek dnia
  • przyjęcia - ile palet danego dnia przyjęto
  • wydania - ile palet danego dnia wydano. Paletę wydano tylko wówczas, gdy została do zera opróżniona - tutaj przychodzi nam z pomocą data wydania uzupełniana w numerach własnych palet
  • stan końcowy - ile palet na magazynie było na koniec dnia

Dodatkowo w rozliczeniu ujęte są ruchy (z podziałem na przyjęcia i wydania), czyli informacja o tym ile razy trzeba było sięgać po produkty z danego miejsca wysokiego składowania (o tym, że miejce jest wysokiego składowania mówi parametr danej lokalizacji). Jeśli paleta jest podczas rozchodu opróżniana, to nie jest to liczone do ruchu, tylko do wydania.