Czym są wyjątki dla linii?

Wyjątki to odstępstwa od standardowego czasu pracy określonego za pomocą zmian. Możemy za ich pomocą zdefiniować przerwy produkcyjne lub nadgodziny na konkretnych liniach produkcyjnych w danych okresach czasowych.

W qcadoo mamy dwa rodzaje wyjątków:

  • wolne - używamy go, gdy chcemy określić przerwy w produkcji,
  • praca - korzystamy z niego, kiedy chcemy zdefiniować nadgodziny.

Dodanie nowego wyjątku dla linii

Kalendarze > Wyjątki dla linii Przycisk Dodaj nowy  Dodaj nowy

  1. Na początku określ “Nazwę” wyjątku.

  2. Potem wybierz przedział czasowy, dla którego ma obowiązywać wyjątek - wypełnij datę “Od” i “Do”.

  3. Zdecyduj jaki “Rodzaj” wyjątku chcesz stworzyć.

  4. Kliknij Przycisk Zapisz Zapisz, żeby utrwalić wprowadzone dane.

  5. Dodaj linie produkcyjne, dla których ma obowiązywać wyjątek, wybierając Przycisk Dodaj Nowy Dodaj istniejący.

  6. Wybierz zmiany, których dotyczy wyjątek przez kliknięcie Przycisk Dodaj Nowy Dodaj istniejący.

Przykład wyjątku typu wolne
Przykład wyjątku typu wolne

Przykłady wykorzystania wyjątków

Najlepszym sposobem wyjaśnienia zagadnienia wyjątków dla linii będzie przedstawienie przykładów ich użycia.

Rozważmy taki przypadek: Nasza firma pracuje na jedną zmianę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

Dni świąteczne od 24 do 26 grudnia są w niej dniami wolnymi od pracy, ale w tym roku wypadają w dni powszednie. Aby produkcja nie była planowana na te dni, należy zdefiniować wyjątek typu wolne. Wyjątek ten ma dotyczyć wszystkich linii w naszym zakładzie. Będzie wyglądał następująco:

Wyjątek typu wolne
Wyjątek typu wolne

Teraz wyobraźmy sobie inną sytuację. Mamy bardzo dużo zamówień i niestety mimo dobrej organizacji pracy nie wyrabiamy się z produkcją. Decydujemy, że w najbliższy weekend niektóre linie będą wyjątkowo pracować. Praca nie będzie trwała całą zmianę, tylko od 9:00 do 14:00. W tym celu tworzymy wyjątek typu praca:

Wyjątek typu praca
Wyjątek typu praca

Powielanie wyjątków

Jeśli codziennie od 10:00 do 10:30 produkcja ma przerwę śniadaniową, albo co poniedziałek między 07:00 a 09:00 wszyscy mają spotkanie organizacyjne, warto zadbać o naniesienie tych informacji do kalendarza. Aby przyspieszyć pracę możesz skorzystać z funkcji powielania wyjątków. Dodaj pierwszy wyjątek, standardowo, tak jak opisano wyżej. I kliknij przycisk Przycisk Powiel wyjątek Powiel wyjątek

Powielanie wyjatku
Powielanie wyjątku

Wskaż:

  • rodzaj powielenia - czyli czy dany wyjątek ma występować codziennie, co tydzień, co miesiac, czy co rok
  • datę zakończenia - czyli do jakiej daty wyjątek ma zostać założony. Zastanów się, czy warto od razu generować wyjątki do “końca świata”. Jeśli okaże się, że za dwa lata przerwa obiadowa będzie krótsza, będziesz miał sporo wyjątków do usunięcia. Lepiej funkcję wykonywać wielokrotnie co jakiś czas.

Wyjątki wygenerują się po kliknięciu przycisku Wykonaj.