Funkcja ‘dostępność surowców’ odpowiada na pytanie, które zlecenia mają już zgromadzony komplet materiałów i produkcja może być rozpoczynana.

Aby wywołać funkcję wejdź do Planowanie > Planowanie zleceń, zaznacz interesujące Cię zlecenia (np. po uprzednim odfiltrowaniu listy) i kliknij przycisk Sprawdź dostępność surowców Sprawdź dostępność surowców (zapewne schował się pod zieloną strzałką na pasku narzędziowym):

Dostepność surowców do zleceń produkcyjnych
Dostepność surowców do zleceń produkcyjnych

Większość kolumn w oknie to powtórzenie danych widocznych w tabeli zleceń. Pojawia się najważniejsza kolumna: Dostępność. Możliwe są następujące wartości:

  • brak - gdy brakuje każdego z potrzebnych surowców do realizacji zlecenia. Taka komórka będzie pokolorowana na czerwono
  • częściowa - gdy brakuje choć jednego surowca do zlecenia, ale jednocześnie są takie surowce, których dostępność jest pełna. Taka komórka będzie pomarańczowa
  • pełna - gdy stan wszystkich potrzebnych do zlecenia produktów jest wystarczający do jego realizacji. I w tym wypadkku komórka będzie zielona.

Jeśli interesuje Cię bardziej szczegółowa informacja, z dokładnością do produktu, wejdź do szczegółów zlecenia i wywołaj funkcję Dostępność surowców Dostępność surowców:

Dostepność surowców w zleceniu produkcyjnym
Dostepność surowców w zleceniu produkcyjnym

W uruchomionym oknie zobaczysz wszystkie potrzebne do zlecenia materiały. Przy każdym z nich zobaczysz:

  • stan magazynowy, w kolumnie Dostępna ilość
  • potrzebę pod zlecenie, w kolumnie Wymagana ilość
  • informacje o magazynie i miejscu składowania, na którym stan jest badany
  • informację o zaplanowanej do zużycia partii i stanie magazynowym
  • określenie o dostępności: pełna, częściowa lub brak.
Funkcja Dostępność surowców analizuje tylko dane zlecenie, nie patrzy na potrzeby innych zleceń.