Dodatkowe koszty bezpośrednie mają wpływ na dokładną analizę całościowych kosztów zleceń. Pozwalają na ustalenie aktualnych kwot za dodatkowe koszty związane ze zleceniem.

W ramach jednego dodatkowego kosztu bezpośredniego możesz definiować wiele kwot, w różnych okresach czasowych. Jeśli koszt z biegiem czasu się zmienia, wystarczy, że podasz nową kwotę oraz datę, od której ma ona obowiązywać. Aktualne koszty zostaną przekazane do technologii, dzięki czemu nowe zlecenia będą mieć przypisane najświeższe kwoty. Wartości kosztów zostaną dobrane na podstawie daty rozpoczęcia zlecenia, która wyznaczy obowiązujący aktualny koszt w tej konkretnej dacie.

Korygowanie kosztów w danym okresie czasu nie wpływa na koszty bezpośrednie przypisane do istniejących zleceń.

Aby dodać dodatkowy koszt bezpośredni wejdź w Kalkulacje > Dodatkowe koszty bezpośrednie

Lista dodatkowych kosztów bezpośrednich
Lista dodatkowych kosztów bezpośrednich

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania dodatkowych kosztów bezpośrednich
Formularz dodawania dodatkowych kosztów bezpośrednich

Podaj numer oraz nazwę kosztu, następnie zapisz. Po prawej stronie uaktywni się tabela, w której możesz zdefiniować koszty bezpośrednie na dany okres czasu. Kliknij przycisk Przycisk Nowy Nowy:

Definiowanie kosztu
Definiowanie kosztu

Podaj dokładny koszt oraz datę, od której ten koszt ma obowiązywać. Jeśli istnieje poprzedni koszt to zostanie on zamknięty datą o dzień wcześniejszą.

Usuwanie kosztów zacznij od końca - możesz usunąć tylko ten koszt, który nie ma daty zakończenia.