Niezależnie od tego, czy rozliczasz się z pracownikami według godzinnego czasu pracy, czy za wykonanie określonego zadania (akord), w qcadoo możesz dokładnie określić koszty produkcji.

Normy kosztowe uwzględniają dwa sposoby rozliczeń za wykonaną pracę:

  • akordowy koszt pracy - w pierwszym polu wpisujemy stawkę za tę operację (np. za piłowanie), w drugiej określamy ile operacji obejmuje wskazana kwota
  • godzinowy koszt pracy - koszt godzinowy pracy pracownika i koszt godzinowy pracy maszyny

Nie jest wymagane trzymanie się tylko jednej z form rozliczeń. W kalkulacjach kosztów możliwe jest wybranie, który z nich ma zostać użyty do obliczeń.

Wartości te mogą zostać wprowadzone w Operacjach i wtedy obowiązywać będą dla wszystkich zleceń tworzonych w oparciu o te normy.

Normy kosztowe
Normy kosztowe