“Operacje” gromadzą opisy wszystkich prac obserwowanych na produkcji, wykonywanych zarówno przy udziale maszyn jak i przez samych pracowników. Operacje wprowadzamy oddzielnie definiując dla każdej czasy i koszty ich wykonania, tutaj możemy także określić informacje jakie chcemy mieć zawarte na kartach pracy.

Dodawanie nowej operacji

Formularz operacji
Formularz operacji

Aby dodać nową operację wybieramy: TECHNOLOGIE Operacje Przycisk Dodaj nowy  Dodaj nowy

  1. W zakładce “Główna” nadajemy operacji numer (obowiązkowo).

  2. Następnie nazwę (obowiązkowo) np. heblowanie, pakowanie.

  3. Opcjonalnie do operacji możemy dodać załącznik np.plik graficzny z instrukcją obsługi maszyny, parametry używanej maszyny.

  4. Dodatkowo możemy również wprowadzić “Opis” operacji oraz “Produkt”, który podpowie się jako produkt wyjściowy w technologii.

  5. Operację możemy przypisać do grupy wybierając lupkę znajdującą się po prawej stronie Przycisk lupy .

  6. Następnie wybieramy Przycisk zapisu Zapisz, by zachować wprowadzone dane.

Jeśli chcesz mieć możliwość dokładnego planowania produkcji oraz obliczania kalkulacji kosztów i określania terminów realizacji zleceń musisz zdefiniować dla operacji Normy kosztowe i Normy czasowe. Jeśli planujesz tworzyć Karty pracy możesz w zakładce Karty pracy - dane podstawowe rozwinąć wydruk o dodatkowy obrazek (np. dodatkową tabelą)

Wprowadzane operacje układają się w listę dostępną na głównym widoku zakładki “Operacje”. Można edytować każdą z nich klikając na jej numer bądź nazwę.