Konfigurator zamawianego produktu jest przydatnym narzędziem, kiedy na zlecenie klienta tworzymy ostateczny kształt produktu.

W ramach jednego konfiguratora zamawianego produktu możemy zdefiniować wiele atrybutów odpowiadających danemu produktowi lub rodzinie produktów. Lista powiązanych atrybutów będzie kopiowana do zamówienia sprzedaży, gdzie atrybuty będą musiały być wypełnione odpowiednimi wartościami. Kolejność listy atrybutów w zamówieniu sprzedaży będzie zaciągana z listy w konfiguratorze zamawianego produktu za pomocą priorytetu (w kolejności dodania atrybutów do konfiguratora).

Aby dodać konfigurator zamawianego produktu wejdź w Produkty > Konfigurator zamawianego produktu

Lista konfiguratorów
Lista konfiguratorów

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Podaj numer oraz opcjonalnie nazwę konfiguratora, następnie zapisz. Poniżej uaktywni się tabela, w której możesz zdefiniować atrybuty produktów. Podane atrybuty zostaną zaciągnięte do zamówienia sprzedaży. Kliknij przycisk Przycisk dodaj istniejący

Lista atrybutów
Lista atrybutów

W kolejnym kroku należy zdefiniować listę produktów, do której mają przynależeć wybrane atrybuty. W tym celu przejdź do zakładki Produkty, a nastepnie w tabeli kliknij przycisk Przycisk dodaj istniejący

Dodawanie produktów
Dodawanie produktów
Kolejność dodawania atrybutów jest istotna, ponieważ kolejnym atrybutom przypisywany jest odpowiedni priorytet. Zatem dodajemy najpierw te atrybuty, które mają być na liście pierwsze.

Tak zdefiniowane atrybuty zostaną skopiowane do zamówienia sprzedaży, w momencie kiedy powiązane z nimi produkty pojawią się na liście zamówienia.