Słowniki pomagają indywidualnie zdefiniować pojęcia dla następujących opcji:

  • “Kategorie” - stosowane w Produktach
  • “Jednostki” - jednostki miar i wag stosowane wProduktach
  • “Stanowiska” - stanowiska pracy używane w Genealogii
  • “Miejsca linii produkcyjnych” - stosowane przy definiowaniu Linii produkcyjnych

Edytować możemy dane w obrębie tych czterech opcji. Aby to zrobić: wybierz jedną z nich, a następnie, w zależności od potrzeby: Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy, lub kliknij na istniejący, by edytować.

Poza wymienionymi u góry pojęciami, w słownikach możemy znaleźć wiele więcej definicji, które są uzupełniane w ramach potrzeb klienta.

Słownik
Podstawowy zestaw pojęć w słowniku