Słowniki pomagają indywidualnie zdefiniować pojęcia dla wielu opcji, które napotkasz w qcadoo. Przejdziesz do nich z dwóch poziomów: Podstawowe > Słowniki Administracja > Słowniki

Dostępne są następujące słowniki:

Edytować możemy dane w obrębie tych opcji. Aby to zrobić: wybierz jedną z nich, a następnie Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy. Wartości słownikowych nie można edytować i usuwać. Jeśli istniejąca nie jest Ci potrzebna - zdezaktywuj ją.

Słownik
Podstawowy zestaw pojęć w słowniku