Słowniki pomagają indywidualnie zdefiniować pojęcia dla wielu opcji, które napotkasz w qcadoo. Przejdziesz do nich z dwóch poziomów: Podstawowe > Słowniki Administracja > Słowniki

Dostępne są następujące słowniki:

 • Kategorie produktów - stosowane w Produktach
 • Przyczyny braków - wykorzystywane podczas raportowania produkcji w terminalu i rejestracji standardowej
 • Jednostki - jednostki miar i wag stosowane w Produktach
 • Miejsca linii produkcyjnych - stosowane przy definiowaniu Linii produkcyjnych
 • Miejsca linii produkcyjnych przesyłane do SCADY
 • Typy adresów kontrahenta - wykorzystywane w firmach
 • Kolory - przyporządkowywane do kategorii zleceń w parametrach zleceń
 • Rodzaje opisu - używane w asortymencie
 • Zamówienie sprzedaży - status pozycji - do wykorzystania w zamówieniach sprzedaży, do opisu etapu prac nad zamówioną pozycją
 • Opisy realizacji zamówień sprzedaży - do zastosowania w zamówieniach sprzedaży, np. w celu określenia na jakim etapie jest realizacja zamówienia
 • Typy zajęć na zmianie - używane przy tworzeniu kalendarza pracy pracowników (przydział do zmian])
 • Kategoria zlecenia - wykorzystywane w zleceniach produkcyjnych do grupowania zleceń, czy określenia ich pilności
 • Forma płatności - określana dla firmy i prezentowana w dostawie
 • Przyczyny odstępstw od planowanej produkcji - używane w zleceniu produkcyjnym do zachowywania informacji o tym z jakiego powodu zmieniona została data czy ilość
 • Nadrzędne grupy płacowe - do wykorzystania w grupach płacowych
 • Typy palet - używane w dokumentach
 • Rodzaje podzespołu - podpięte w podzespołach
 • Rodzaje wyrobu - służące do doprecyzowania modelu
 • Ocena jakości - wykorzystywana do ustalenia jak wygląda efekt kontroli jakości
 • Przyczyny braków - do wykorzystania w terminalu rejestracji produkcji do określenia co było przyczyną wyprodukowania wyrobu niepełnowartościowego

Edytować możemy dane w obrębie tych opcji. Aby to zrobić: wybierz jedną z nich, a następnie Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy. Wartości słownikowych nie można edytować i usuwać. Jeśli istniejąca nie jest Ci potrzebna - zdezaktywuj ją.

Słownik
Podstawowy zestaw pojęć w słowniku