Asortyment to zestaw produkowanych przez Twoją firmę wyrobów.

Wprowadzenie asortymentów pozwala na:

 • grupowanie indeksów produktów w produkty podobne, traktowane w procesie produkcyjnym jako takie same produkty,
 • przypisywanie dodatkowych informacji do produktów, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu produkcyjnego,
 • zlecanie podobnych produktów (z tego samego asortymentu) na jednym zleceniu.

Aby dodać asortyment:

Asortyment
Asortyment
 1. Wejdź do Produkty > Asortymenty i wybierz Dodaj nowy Dodaj nowy.

 2. Podaj “Nazwę” dla tworzonego asortymentu.

 3. Za pomocą przycisku Dodaj nowy zacznij dodawać opisy czyli cechy łączące produkty danego asortymentu. Opisy są wartościami ze słownika “Rodzaje opisu”. Przykładowym opisem jest “Pakowanie”, które wskazuje sposób pakowania danego asortymentu czy też “Laser” opisujący laser wykorzystywany do wytworzenia produktów należących do danego asortymentu. Z rozwijanej listy wybierz interesujący Cię rodzaj opisu, a potem wypełnij dla niego pole ‘Opis’.

  Asortyment może mieć przypisanych wiele rodzajów opisów.
 1. Następnie kliknij Przycisk Zapisz Zapisz, aby zapisać wprowadzone dane.

 2. Przejdź do zakładki “Produkty” i przypisz produkty do tworzonego asortymentu, klikając Przycisk Dodaj Nowy Dodaj istniejący.

  Produkt możesz przypisać do asortymentu również z poziomu szczegółów produktu. W tym celu w PODSTAWOWE Produkty wybierz produkt, wejdź w jego edycję i tam wybierz odpowiedni asortyment z listy.
  Dany produkt może należeć tylko do jednego asortmentu.