Zapotrzebowanie materiałowe zamówień sprzedaży agreguje informacje o materiałach potrzebnych do zrealizowania zamówień sprzedaży.

Dodawanie zapotrzebowania materiałowego zamówień sprzedaży

Aby utworzyć zapotrzebowanie wejdź w Zaopatrzenie > Zapotrzebowanie materiałowe zamówień sprzedaży:

Lista zapotrzebowań materiałowych zamówień sprzedaży
Lista zapotrzebowań materiałowych zamówień sprzedaży

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania zapotrzebowania materiałowego zamówień sprzedaży
Formularz dodawania zapotrzebowania materiałowego zamówień sprzedaży

Dodaj jedno Zamówienie sprzedaży lub wiele. Następnie zapisz klikając przycisk Przycisk Zapisz Zapisz. Zapisane zapotrzebowanie materiałowe wygeneruj przyciskiem Generuj Generuj.

Po wygenerowaniu zapotrzebowania, zaczytane zostały materiały.

Materiały potrzebne do zrealizowania zamówienia sprzedaży
Materiały potrzebne do zrealizowania zamówienia sprzedaży

W materiałach potrzebnych do zrealizowania zamówień sprzedaży zawarte są produkty wejściowe technologii. Ilości wyliczane są na podstawie ilości planowanej w zleceniach przypisanych do zamówień sprzedaży. Zestawienie rozdziela również produkty na rozmiary jeśli w technologiach użyta jest rodzina produktu.

Zapotrzebowanie materiałowe dodatkowo zawiera informacje o:

  • aktualnym stanie magazynowym produktów
  • ilości zaplanowanej do użycia w otwartych zleceniach produkcyjnych
  • dostawcy