Materiały zużywane w trakcie produkcji są często sporym narzutem kosztowym całego procesu. Często zarządzanie materiałami stanowi nie lada wyzwanie - nie wiadomo jakie surowce będą potrzebne, na kiedy, gdzie należy je wydać, kto i ile zużył i ile w sumie nas to kosztowało. Sporo tematów do opanowania. Na szczęście qcadoo MES wesprze Cię w każdym elemencie.

Opisany proces zakłada, że magazyn surowców i magazyny produkcyjne są odseparowane. Zanim pracownik produkcyjny rozpocznie prace - magazynier przesuwa odpowiednie surowce na dział. Posłużą do tego wydania wewnętrzne - w parametrach ustawione są takie wartości:

Parametry wydań wewnętrznych
Parametry wydań wewnętrznych

Zacznijmy zatem przykład od ustalenia jakie zlecenia produkcyjne będziesz wykonywać. Lista otwartych zleceń jest następująca:

Lista zleceń produkcyjnych
Lista otwartych produkcyjnych

Do tych zleceń potrzebne będą następujące surowce:

Lista potrzebnych do produkcji surowców
Lista potrzebnych do produkcji surowców

Widać, że masz wystarczającą ilość produktów, aby zacząć realizację zleceń. Skąd magazynier ma wiedzieć jakie produkty i na kiedy ma przygotować?

Wygenerujemy dla Ciebie wydanie wewnętrzne na tyle dni przed rozpoczęciem zlecenia, ile ustawisz w parametrach. Najwygodniejszą listą do pracy magazyniera jest widok produktów do wydania wewnętrznego.

Produkty do wydania wewnętrznego
Produkty do wydania wewnętrznego

Użyj filtrowania po magazynie i dacie - a dowiesz się co, gdzie i w jakiej ilości masz dziś przesunąć.

Jeśli w profilu użytkownika przypiszesz sobie magazyn, to w liście od razu będą widoczne planowane przesunięcia z Twojego magazynu

Możesz posortować / przefiltrować po produkcie - dzięki temu przygotujesz od razu cały materiał pod wszystkie dziś rozpoczynane zlecenia. Możesz posortować / przefiltrować po miejscu składowania - dzięki temu zminimalizujesz bezcelowe spacery po magazynie. Możesz posortować / przefiltrować po magazynie docelowym - dzięki temu od razu możesz przyszykować wózek na dany magazyn i jechać z nim tylko raz. Możesz posortować / przefiltrować po dacie (i godzinie) rozpoczęcia zlecenia i wydawać w kolejności w jakiej zadania będą realizowane. Jak widać - możliwości wiele. Możesz dostowować działanie do swoich potrzeb.

Jak już wiesz co chcesz wydawać i chcesz zarejestrować wydanie, zaznacz produkty w tabeli i kliknij Kopiuj produkty do wydania Kopiuj produkty do wydania i ewentualnie popraw dane (np. ilość - bo przecież nawet jak pod zlecenie potrzebne jest 10 ml farby, to i tak wydasz całą puszkę) i wydaj (używając przycisku Wydaj Wydaj). W efekcie powstaną dokumenty MM lub para WZ - PZ (w zależności od tego co ustawisz w parametrach):

Utworzony dokument MM
Utworzony dokument MM
Pozycje utworzonego dokumentu MM
Pozycje utworzonego dokumentu MM

a stany magazynowe zostały odpowiednio ukształtowane. Magazyn działowy zasilony - produkcja ma z czego wytwarzać wyroby.

Aby zaewidencjonować co faktycznie zostało zużyte, trzeba wprowadzić meldunek - albo wprost z listy rekordów rejestracji albo korzystając z terminala.

Zaraportowanie zużytego materiału do zlecenia
Zaraportowanie zużytego materiału do zlecenia

Możesz ręcznie podawać ilość zużytą dla każdego zaplanowanego do zlecenia produktu. Ale możesz też zaznacz parametr Zużycie surowców na podstawie norm, a ilość będzie wyliczona po wprowadzeniu ilości wyprodukowanej (do wyliczeń wykorzystamy dane wprowadzone w technologii). Możesz też użyć przycisku kopiowania ilości planowanej do podanych - przydatne przy założeniu, że całą zleconą ilość produkujesz od razu, bez dzielenia na etapy.

W kolejnym kroku konieczne jest zaakceptowanie rekordu rejestracji - co się stanie? Do podanych zużytych ilości utworzymy dokument (lub dokumenty) RW. Od razu zaakceptowane, aktualizujące stan magazynowy.

Dokument RW zawiera informacje o:

  • zużytych produktach,
  • ilości zużytych produktów,
  • magazynie, z którego nastąpił rozchód,
  • dobranych, na podstawie metody wyceny określonej w magazynie, zasobach,
  • atrybutach zasobu, takich jak: cena, data ważności, data produkcji, nr partii, miejsce składowania, nr palety itp.
  • zleceniu, na rzecz którego realizowane były prace.
Pozycje utworzonego dokumentu RW
Pozycje utworzonego dokumentu RW

Efekty zużycia materiałów możesz prześledzić też z poziomu samego zlecenia produkcyjnego. Wchodząc w postęp produkcji Ilości wyprodukowane/ zużyte ustalisz co na danym etapie zostało już zużyte i wyprodukowane.

Ogólny postęp produkcji
Ogólny postęp produkcji

Przechodząc krok dalej, w: szczegółowe zapotrzebowanie Szczegółowe zapotrzebowanie i postęp będziesz mógł przeanalizować zużycie z dokładnością do operacji (a także zmienić planowane zużycie, np. wprowadzając zamienniki - ale o tym więcej przeczytasz tutaj).

Szczegółowe zapotrzebowanie i postęp
Szczegółowe zapotrzebowanie i postęp

O zużytych ilościach surowców pod dane zlecenie wiesz już niemal wszystko. Do pełnego obrazu brakuje Ci jeszcze cen pobranych zasobów. Owszem - analizując dokumenty takie informacje można wyciągnąć. Jednak dane te możesz wyciągnąć też z poziomu zlecenia produkcyjnego. Wejdź w: Przycisk kalkulacji Ceny

Ceny materiałów zużywanyh w zleceniu
Ceny materiałów zużywanyh w zleceniu

Jakie informacje możesz tutaj uzyskać? Przede wszystkim różne ujęcia cen - ustalisz zapisane w produktach ceny ostatniego zakupy czy średnio ważone, a także faktyczne ceny zasobów zużytych na rzecz danego zlecenia (kolumna: cena dla zlecenia). Wchodząc w szczegóły produktu w tabeli zobaczysz także wystawione dokumenty RW (zarówno w qcadoo jak i w systemie zewnętrznym).

Została do omówienia wisienka na torcie - rozliczenie produkcji. W raporcie kosztom materiałów został poświęcony osobny arkusz Koszty materiałów:

Koszty materiałów w rozliczeniu produkcji
Koszty materiałów w rozliczeniu produkcji

Dowiesz się tutaj jakie produkty miały być zużyte i w jakich ilościach, wraz z porównaniem faktycznego zużycia zarejestrowanego po produkcji. Ustalisz i porównasz koszt planowany z kosztem rzeczywistym. Wyliczone zostaną też odchylenia ilościowe i wartościowe.

Poniesiony koszt zużycia materiałów będzie wykorzystany w rozliczeniu całkowitych kosztów zlecenia, w arkuszach:

  • rozliczenie do zleceń,
  • rozliczenie z uwzględnieniem komponentów,
  • rozliczenie do wyrobu.