Dla każdego zlecenia produkcyjnego możesz określić inne ceny użytych w nim materiałów. Jeśli qcadoo MES zintegrowane jest z programem magazynowym, to ceny te mogą być pobierane automatycznie. Jeśli nie korzysta się z tej możliwości istnieje rozwiązanie, pozwalające na ręczne wpisane cen. W tym celu wchodzimy w konkretne zlecenie produkcyjne. W widoku szczegółowym zlecenia, na pasku przycisków funkcyjnych wybieramy Przycisk kalkulacji Ceny, tam będzie lista wszystkich produktów wejściowych dla danego zlecenia, wraz z podanymi cenami (rys.1). Powybraniu konkretnego produktu, pojawia się szczegółowy widok kosztów materiału (rys.2). Pierwsze cztery wiersze to dane pobrane z definicji produktu. W polu “Cena dla zlecenia” wprowadzamy kwotę za materiały dla tego, konkretnego zlecenia.

Ceny w zleceniu
rys. 1
koszty
rys. 2