Operacje to czynności do wykonania podczas produkcji. W przyjętym przez Ciebie sposobie pracy polegającym na zbiorczym raportowaniu i planowaniu całych zleceń, nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Często w technologii drzewo operacji nie jest rozbudowane, a nawet zawiera tylko jeden krok. Pracownicy w terminalu rejestracji produkcji zobaczą zaplanowane w technologii operacje, ale meldować efekty będą i tak do całego zlecenia.

Niemniej jednak co najmniej jedną operację zdefiniować musisz. Jak to zrobić? Przejdź do Technologie > Operacje i dodaj nowy rekord. Wprowadź Numer i Nazwę i zaznacz parametr Utwórz produkt wyjściowy operacji (co ma znaczenie tylko dla nieostatniej czynności - dzięki zaznaczeniu do operacji zostanie utworzony produkt-półprodukt o numerze i nazwie na podstawie operacji. I produkt ten będzie domyślnym produktem tej operacji. Co oznacza, że w technologii zostanie z automatu wczytany jako efekt czynności.).

Operacja
Operacja

Teraz przejdź do zakładki Stacje robocze i wskaż domyślny Dział dla tej czynności. Dzięki temu w technologii będą się podpowiadały magazyny pobrania surowców i przyjmowania wyrobów.

Domyślny dział operacji
Domyślny dział operacji

I ostatni ważny element - przejdź do zakładki Normy czasowe i wskaż jak długo dana czynność powinna trwać (przyjmując wykonanie jednostki lub minimalnej ilości wyrobu). Najważniejsze są pola umiejscowione w lewej części okna:

  • Czas przygotowawczo - zakończeniowy TPZ - to jest ten czas, który trzeba poświęcić, by przygotować się do czynności i ją zakończyć, np. sprzątając stanowisko. Czas jest stały niezależnie od zleconej ilości wyrobu
  • Jednostkowy czas produkcji Tj - to jest faktyczny czas wytworzenia jednostki wyrobu (sam decydujesz w polu Dla produkcji w jednym cyklu jaka jest minimalna ilość możliwa do wytworzenia. Pamiętaj też o właściwej jednostce miary - musi być ona zgodna z produktem, który w tej operacji będzie wytwarzany). Będzie zwiększany wraz ze wzrostem ilości zleconej
  • Dodatkowy czas - to czas, który musi upłynąć, by móc wykonać kolejną czynność (np. po to, by nałożona farba mogła wyschnąć).

Wszystkie czasy należy podać w formacie: GG:MM:SS (godziny:minuty:sekundy).

Normy czasowe operacji
Normy czasowe operacji
Na podstawie przyjętych tutaj norm czasowych wyliczymy podczas tworzenia planu czas trwania operacji i czas trwania całego zlecenia. Jeśli chcesz planować ręcznie i nie potrzebujesz do tego algorytmu, normy czasowe nie muszą być wypełnione.
Pełny opis funkcjonalności znajdziesz w tym rozdziale: Operacje

Operacje gotowe. Teraz czas zrobić coś super ważnego - wprowadzisz technologię produktu!Krok 8/13: Zbuduj technologie