Program qcadoo daje możliwość pogrupowania operacji. Dzięki grupom operacji pewne informacje możemy przyporządkować dla całych grup, a nie tylko pojedynczej operacji.

Jak stworzyć grupę operacji?

TECHNOLOGIE Grupy operacji Przycisk Dodaj nowy  Dodaj nowy

Nadajemy “Numer” i “Nazwę” tworzonej grupie i klikamy Przycisk zapisu Zapisz , aby zachować wprowadzone dane.

Przynależność operacji do danej grupy określamy w funkcjonalności Operacje.