Braki do procesów technologicznych to zapisane informacje o niewpełni lub niepoprawnie wykonanych procesach technologicznych. Innymi słowy - pracownicy zrealizowali procesy technologiczne, sprawdzasz efekty - okazuje się, że nie wszystko zostało wykonane jak należy i konieczne jest wprowadzenie poprawki lub ponowne wykonanie. Aby móc analizować wielkość pomyłek - warto zapisać ujawnione braki.

Braki do procesów technologicznych widoczne są w: Rejestracja > Braki do procesów technologicznych zlecenia

Lista braków do procesów technologicznych zlecenia
Lista braków do procesów technologicznych zlecenia

Braki możesz dodawać na dwa sposoby:

  1. z poziomu listy braków
  2. z poziomu listy procesów technologicznych zlecenia

W tej dokumentacji omówiony zostanie pierwszy sposób - po szczegóły drugiego sposobu odsyłam po podlinkowanej strony.

Aby dodać brak w liście braków kliknij przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Formularz dodawania braku do procesu technologicznego zlecenia
Formularz dodawania braku do procesu technologicznego zlecenia

Podaj:

  • proces zlecenia, do którego brak ujawniono
  • ilość wybrakowaną
  • przyczynę braku - wybierz ze słownika
  • ewentualny opis

Data zgłoszenia i osoba zgłaszająca uzupełnią się z automatu - jeśli potrzebujesz: popraw na właściwsze.

Potwierdź wprowadzone dane przyciskiem: Przycisk Zapisz Zapisz