Pobierz datę ostatniej synchronizacji

Informacje

Za pomocą tej metody api pobierzesz włączone pluginy w qcadoo.

Moduł integracyjny: urcCore

Nazwa akcji: getLastSynchronizationDate

URL: /integration/rest/getLastSynchronizationDate.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

 

Zawartość odpowiedzi

{
  "timestamp" : "xxx"
}

Działanie

Za pomocą komunikatu pobierzesz datę ostatniej synchronizacji.


Pobierz datę ostatniej synchronizacji

Informacje

Za pomocą tej metody api pobierzesz włączone pluginy w qcadoo.

Moduł integracyjny: urcCore

Nazwa akcji: setLastSynchronizationDate

URL: /integration/rest/setLastSynchronizationDate.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
  "timestamp" : "xxx"
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "message": "string",
  "status": "OK"
}

Działanie

Za pomocą komunikatu ustawisz datę ostatniej synchronizacji.