Analiza genealogii produkcji powstała dla celów traceability. Musisz szybko wycofać produkty z rynku wyprodukowane z wadliwej partii surowca? Albo chcesz ustalić jakie partie surowca mogłby się przyczynić do niskiej jakości wytworzonej partii wyrobów? Dzięki tej analizie szybko uzyskasz potrzebne informacje.

Źródłem danych do analizy jest rejestracja produkcji i śledzenie partii dla zleceń.

Aby przeprowadzić analizę wejdź w Analizy > Analiza genealogii produkcji

Zakładka Kontekst analizy genealogii produkcji
Zakładka Kontekst analizy genealogii produkcji

Zacznij od wskazania dat, dla których chcesz zebrać dane. Po uzupełnieniu obu pól kliknij przycisk Przycisk Wczytaj dane Wczytaj dane. Po zebraniu niezbędnych informacji zostaniesz przeniesiony do zakładki Dane:

Analizy genealogii produkcji
Analizy genealogii produkcji

Jednym wierszem w tabeli jest partia wskazana w rekordzie rejestracji. Z lewej strony tabeli umieszczone są inforamcje o tym co było wytwarzane (jaki produkt, jaka partia, w jakim zleceniu, jaka planowana i wyprodukowana ilość). Z prawej natomiast - jakie partie surowców były zużyte, aby daną partię wyrobu wytworzyć (jaki produkt, w jakiej partii, jaka ilość została zużyta). Po środku tabeli znajdziesz przydatne informacje o samej produkcji - w jakim dziale, na jakiej linii czy stacji, w jakim czasie i kto produkował.

Jeśli na rzecz danej partii wyrobu zostało zużytych wiele surowców o wielu partiach, to dana o produkcie wytwarzanym będzie występowała w wielu wierszach.

Jeśli w danym zleceniu zużyłeś komponent, to możesz ograniczyć widok do produktów zużywanych na rzecz danej partii komponentu.

Komponent to taki produkt wejściowy zlecenia, który posiada swoją własną technologię i był przez Ciebie wyprodukowany osobnym zleceniem.

W tym celu zaznacz wiersz z produktem wejściowym będącym komponentem (poznasz to po kolumnie Rodzaj) i kliknij przycisk Przycisk Pokaż genealogię komponentu Pokaż genealogię komponentu. Dzięki temu lista zostanie odpowiednio ograniczona:

Analizy genealogii produkcji dla komponentu
Analizy genealogii produkcji dla komponentu

Jeśli i tym razem używałeś komponentu - możesz ponownie go zaznaczyć i przejść w głąb drzewa technologicznego. Aby wrócić do pełnej analizy użyj przycisku Przycisk Powróć poziom wyżej Powróć poziom wyżej.

Klikając prawym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny możesz ukryć te, które nie są Ci potrzebne.

Dane widoczne w tabeli możesz wyeksportować do pliku CSV i otworzyć go w Excelu (instrukcję znajdziesz tutaj). Wczytaj do analizy dane i kliknij przycisk Przycisk CSV CSV. Zostaną wyeksportowane wszystkie dane spełniające nadane przez Ciebie kryteria filtrowania. Jeśli w parametrach raportów określiłeś, że eksportowane mają być tylko widoczne kolumny, to w pliku .csv nie będziesz widzieć tych kolumn, które są ukryte.

Aby ukryć nieinteresujące Cię kolumny, kliknij w nagłówek tabeli prawym przyciskiem myszy i odznacz te, które nie mają się pojawiać.