Aktualizuj kategorie produktów

Informacje

Za pomocą tej metody api utworzysz oraz zaktualizujesz kategorie produktów.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: updateCategories

URL: /integration/rest/updateCategories.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "categories": [
  {
   "description": "string", //opcjonalne
   "externalID": "string",
   "name": "string"
  }
 ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

Funkcja aktualizuje kategorie produktu (słownik) w MES lub tworzy nowe, jeśli kategoria o podanym externalID i name nie została odnaleziona.