To narzędzie pozwala już w ciągu mniej niż minuty, bez konieczności zakładania zlecenia produkcyjnego, udzielić klientowi odpowiedzi na pytanie: W jakim czasie możliwe jest zrealizowanie zlecenia?

Jak obliczyć czas trwania zlecenia dla danej technologii ?

Czasochłonność technologii
Czasochłonność technologii

Aby z niego skorzystać, wybieramy: KALKULACJE » Czasochłonność technologii

  1. Przy pomocy Lupka wybieramy technologię, dla której chcielibyśmy obliczyć czasochłonność.

  2. W następnym kroku podajemy planowaną przez nas datę rozpoczęcia Rozpoczęcie, Planowaną ilość produktów oraz Linię produkcyjną na której realizowane będzie dana technologia.

  3. Opcjonalnie w kalkulacji możesz uwzględnić “Zawarte w czasie pracy”:

    Czas przygotowawczo- zakończeniowy - uwzględniony dla każdej stacji roboczej czas przygotowawczo - zakończeniowy

    Dodatkowy czas - uwzględniony dla każdej stacji roboczej dodatkowy czas w trakcie pracy

  4. Następnie, aby oszacować czasochłonność technologii wybieramy przycisk Przycisk generuj  Generuj

Czasochłonność technologii - wynik kalkulacji
Czasochłonność technologii - wynik kalkulacji

Po wygenerowaniu kalkulacji uzupełnią się pola informujące nas ile wynosi obliczony czas pracy pracowników oraz maszyn, czyli łączna ilość roboczogodzin pracowników i maszyn, którą dana operacja konsumuje na wszystkich stanowiskach roboczych.

Otrzymamy również informację w jakim czasie od rozpoczęcia czasochłonnosci dana operacja się rozpocznie oraz czas faktyczny realizacji całej operacji (jeśli operacja wykonywana jest na kilku stacjach, czas przygotowawczo-zakończeniowy oraz czas dodatkowy mnożony jest przez ich ilość).

Dodatkowo pojawią się obliczone przez program czasy rozpoczęcia i zakończenia każdej operacji oraz czas pracy pracowników i czas pracy maszyn dla każdej z tych operacji.

Wyliczenia te powstają na podstawie czasów operacji (Operacje) wchodzących w skład tej technologii (Technologie) oraz danych o godzinach i terminach pracy zakładu produkcyjnego (Zmiany).

Narzędzie jest bardzo przydatne w sytuacji, gdy nie chcemy jeszcze na ten moment zakładać zlecenia produkcyjnego (zapełniać listę zleceń niepewnymi transakcjami).