Narzędziem wspierającym planistę w utworzeniu planu produkcyjnego w trybie pracy raportowania z dokładnością do operacji, jest plan na stację roboczą i pracownika. Podstawowym celem algorytmu jest podział zleceń na zadania operacyjne, przypisanie im właściwych stacji roboczych, na których produkcja ma być wykonywana i ustalenie dat realizacji. Dodatkowo do operacji może być przydzielony pracownik.

Aby stworzyć plan wejdź w Planowanie > Plan na stację roboczą i pracownika i dodaj nowy rekord. Podaj datę rozpoczęcia planu i wybierz najlepsze dla Ciebie kryteria. Szerzej możliwości planera opisane są w tej dokumentacji: Plan na stację roboczą i pracownika.

Plan na stację roboczą - zakładka Główna
Plan na stację roboczą - zakładka Główna

Przejdź do zakładki Dane wejściowe, kliknij przycisk Dodaj istniejący i wskaż zlecenia do przeplanowania.

Plan na stację roboczą - zakładka Dane wejściowe
Plan na stację roboczą - zakładka Dane wejściowe

Przejdź do zakładki Plan, kliknij przycisk Generuj plan i pozwól działać algorytmowi. Po skończonej pracy planer wyznaczy operacje do wykonania, wskaże na jakich stacjach mają być realizowane, ile zajmie realizacja i w jakim konkretnych datach należałoby zadania wykonać. Możesz efekty podejrzeć albo w tabeli w zakładce Plan:

Plan na stację roboczą - zakładka Plan
Plan na stację roboczą - zakładka Plan

albo na wykresie Gantta. Masz do dyspozycji dwa widoki:

  1. z dokładnością do stacji roboczej - w tym celu kliknij przycisk Gantt stacji roboczych :
Plan na stację roboczą - Gantt stacji roboczej
Plan na stację roboczą - Gantt stacji roboczej
  1. z dokładnością do pracownika - w tym celu kliknij przycisk Gantt pracowników :
Plan na stację roboczą - Gantt pracowników
Plan na stację roboczą - Gantt pracownikólw

Przedstawione wyliczenia są na ten moment tylko propozycją. Możesz się z nią nie zgadzać, zmienić kryteria planowania w zakładce Główna i ponownie wygenerować plan. Możesz też zmienić zakres planowanych zleceń i ponownie wywołać funkcję generowania. Możesz też nanieść do planu ręczne poprawki. Gdy już plan produkcyjny będzie gotowy, kliknij przycisk Zatwierdź . Spowoduje to utworzenie zadań operacyjnych do zleceń ze wskazanymi stacjami, pracownikami i datami oraz wyliczenie w zleceniach produkcyjnych daty rozpoczęcia i daty zakończenia.

Kolejnym krokiem planisty będzie akceptacja zleceń, np. z listy Planowanie > Planowanie zleceń. Należy tam zaznaczyć wszystkie zaplanowane oczekujące zlecenia i kliknąć przycisk Akceptuj . Zmiana statusu oznacza, że zlecenia mają zostać zrealizowane.

Plan produkcyjny, czyli zadania operacyjne do realizacji, możesz przeglądać albo w tabeli zadań operacyjnych, albo w formie graficznej, za pomocą Gantta zadań operacyjnych. Obie opcje umieszczone w menu: Planowanie.

Wiadomo już co trzeba wyprodukować. Kolej na ustalenie jakie surowce będą potrzebne do realizacji zleceń i czy są wystarczające stany magazynowe.Krok 11/13: Ustal zapotrzebowanie materiałowe