Moduł analizy dostarczy Ci informacji ze zrealizowanej produkcji. Na tej podstawie ustalisz co zostało wykonane, kto pracował, jak długo, jakie partie zostały zużyte i jakie wyprodukowane itp. Dużo konkretnych informacji zebranych w jednym miejscu. Ułatwią ocenę aktualnej sytuacji i podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych.

Do wyboru masz następujące analizy: