Analiza planowanego czasu pracy przedstawia informacje o tym na jak długo masz rozpisaną produkcję. Źródłem danych do analizy są grupy zleceń i normy wydajnościowe podane w technologii (przyjmujemy założenie, że każdy produkt zlecany daną grupą ma taką samą normę wydajnościową).

Aby przeprowadzić analizę wejdź w Analizy > Analiza planowanego czasu pracy:

Analiza planowanego czasu pracy
Analiza planowanego czasu pracy

Aby wyliczyć całkowitą ilość, całkowity czas wg norm i całkowitą ilość zmian kliknij przycisk Przycisk Przelicz wartości całkowite Przelicz wartości całkowite. Suma ta będzie wyznaczona z wszystkich rekordów spełniających kryteria filtrowania, nawet, gdy nie zmieściły się na danej stronie.

Wiersze sumujące agregują dane widoczne na danej stronie tabeli.