Przy współpracy z podwykonawcami często pojawia się pytanie jakie produkty zostały do niego przekazane. Materiały są własnością firmy, więc powinny być zapisane w księgach rachunkowych, jako zwiększające stan magazynu, ale przez to, że ich fizycznie w firmie nie ma, to trudno je zliczyć. Dlatego przygotujemy zestawienie, które pomoże w ustaleniu co zostało wysłane i kiedy.

Przy odpowiednim ustawieniu parametrów zobaczymy te produkty, które zostały wydane, ale przez to, że nie wszystko zostało przerobione i dostarczone do firmy, można przypuszczać, że jeszcze są u podwykonawcy.

Jak wygenerować zestawienie produktów wydanych do podwykonawcy?

Aby wygenerować nowy raport wybieramy:

Analizy » Zestawienie produktów wydanych do podwykonawcy » Dodaj nowy

Zestawienie produktów wydanych do podwykonawcy
Zestawienie produktów wydanych do podwykonawcy
  1. W pierwszym kroku opcjonalnie możemy podać “Nazwę” raportu. Nazwa ta powinna unikatowa, by identyfikowała dany raport.

  2. Następnie ustalamy ramy czasowe, w których wyszukamy wygenerowane dokumenty w zleceniach na usługi. Data od jest domyślnie wypełniona początkiem miesiąca, a Data do datą aktualną.

  3. W kolejnym kroku możemy wskazać kontrahenta, dla którego chcemy szukać dokumentów wychodzących. Jeśli kontrahent pozostanie pusty, w zestawieniu pojawią się wszyscy kontrahenci.

  4. Dodatkowo możemy ustawić dwa parametry, aby ograniczyć ilość dokumentów w zestawieniu:

  • Bez zakończonych zleceń na usługi - po zaznaczeniu tego parametru, w zestawieniu będą pobierane tylko zlecenia na usługi o statusie w realizacji
  • Bez odebranych w 100% zleceń na usługi - kiedy parametr zaznaczony, to pobieramy zlecenia na usługi, które przyjęły wszystkie produkty wyjściowe, czyli pozostała ilość do odebrana jest większa od 0.

Wygląd raportu

Ilości wydane
Ilości wydane
W nagłówku raportu zliczane są wartość oraz ilość wydanych produktów.
Dane w raporcie grupowane są po kontrahencie, dacie oraz dokumencie.