W tym miejscu wprowadzamy dane klientów i kontrahentów, jeśli chcemy mieć o nich informację np. przy okazji śledzenia Genealogii (wiemy, dzięki temu kto dostarczył wadliwy towar) albo przy planowaniu zleceń produkcyjnych (wiemy dla kogo produkujemy ite zlecenia możemy łatwo łączyć w grupy).

“Firmy” to także nasi klienci, których możemy przypisywać klientów do zleceń produkcyjnych.

Jak dodać firmę?

W celu dodania firmy należy przejść do Podstawowe » Firmy i kliknąć Dodaj nowy Przycisk Dodaj nowe zlecenie

  • W zakładce “Główna” nadajemy numer i nazwę firmy oraz przypisujemy jej dane adresowe.
  • W zakładce “Adresy” określamy dodatkowe dane adresowe.
  • W zakładce “Sprzedaje” możemy określić jakie produkty bądź rodziny produktów sprzedaje firma, w ten sposób jesteśmy w stanie wprowadzać podpowiedzi podczas tworzenia dostaw, lub w pokryciu zapotrzebowania wskazać dostawcę. Zaznacz przy firmie “domyślny” jeśli to ten kontrahent jest głównym dostawcą danego produktu lub rodziny produktów. Dzięki temu podpowiemy go w raporcie stanów minimalnych oraz przy automatycznym tworzeniu dostaw (np. do stanów minimalnyhc)
  • Zakładka “Dostawy” służy określeniu buforu dla terminu dostaw. Bufor ten określa minimalny czas jaki może wystąpić pomiędzy dostawą produktów od firmy, a faktycznym zapotrzebowaniem na te produkty.
  • W zakładce “Wykonuje” możemy przypisać operacje bądź grupy operacji jakie wykonuje firma, jeśli jest naszym podwykonawcą.
Jeżeli nasz system jest zintegrowany z zewnętrznym systemem ERP, to istnieje możliwość pobrania listy klientów bezpośrednio do Qcadoo MES.